Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Венелин Николаев Бошнаков

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: venelinb@unwe.bg
Личен E-mail: venelinb@abv.bg
Телефон: (02) 8195 550
Кабинет: 2063
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 11.30 2122 Статистика Администрация и управление бакалаври редовно 235 23500
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 4005 Приложна иконометрия Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 17900
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 12.15 5007 Статистически анализ на времеви редове Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 15.00 5004 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 190 19000
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 3034 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 08.00 - 10.30 2019 Статистика Администрация и управление бакалаври редовно 234 23400
Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 П037 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 П037 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 П037 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 8.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 15.5.2020 г. - 17.5.2020 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800