Венелин Николаев Бошнаков

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: venelinb@unwe.bg
Личен E-mail: venelinb@abv.bg
Телефон: (02) 8195 550
Кабинет: 2063
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 14.00 4043 Въведение в иконометрията Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 14.15 - 15.45 2019 Статистически изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 225 22500
Л сряда 17.45 - 21.00 2083 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за българи) - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда 17.45 - 21.00 2083 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес с преподаване на английски език - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л събота 12.30 - 15.45 2083 Специфични модели за иконометричен анализ Статистика и иконометрия - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота 9.00 - 12.15 3006 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л събота 9.00 - 12.15 3006 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л събота 9.00 - 12.15 3006 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 5.11.2017 г. 9.00 - 14.00 2111 Количествени методи и модели Публични финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 17.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3036 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 98 9800
Л 17.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3036 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 17.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3036 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 7.1.2018 г. 9.00 - 16.45 3036 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 98 9800
Л 7.1.2018 г. 9.00 - 16.45 3036 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 7.1.2018 г. 9.00 - 16.45 3036 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800