Венелин Николаев Бошнаков

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: venelinb@unwe.bg
Личен E-mail: venelinb@abv.bg
Телефон: (02) 8195 550
Кабинет: 2063
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.00 3074 Статистика Администрация и управление бакалаври редовно 228 22800
Л вторник 17.45 - 21.00 3035 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 12.30 - 14.00 2064 Приложна иконометрия Статистика и иконометрия бакалаври редовно 147 14700
Л сряда 14.15 - 15.45 4004 Статистически анализ на времеви редове Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 17.45 - 21.00 2064 Статистически методи за DataMining Статистика и иконометрия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 10.3.2018 г. 9.00 - 16.45 П035 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 10.3.2018 г. 9.00 - 16.45 П035 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 10.3.2018 г. 9.00 - 16.45 П035 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 11.3.2018 г. 13.00 - 20.45 П035 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 11.3.2018 г. 13.00 - 20.45 П035 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 11.3.2018 г. 13.00 - 20.45 П035 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 13.4.2018 г. - 14.4.2018 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 15.4.2018 г. 12.30 - 21.00 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 27.4.2018 г. - 29.4.2018 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800