Венелин Николаев Бошнаков

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: venelinb@unwe.bg
Личен E-mail: venelinb@abv.bg
Телефон: (02) 8195 550
Кабинет: 2063
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 2093 Въведение в иконометрията Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л сряда 13.20 - 15.50 П034 Иконометрия Администрация и управление бакалаври редовно 228 22800
Л 13.10.2018 г. - 14.10.2018 г. 9.00 - 16.45 5006 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 13.10.2018 г. - 14.10.2018 г. 9.00 - 16.45 5006 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800