Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Венелин Николаев Бошнаков

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: venelinb@unwe.bg
Личен E-mail: venelinb@abv.bg
Телефон: (02) 8195 550
Кабинет: 2063
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 2083 Статистически методи за DataMining Статистика и иконометрия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 09.00 - 10.30 4004 Приложна иконометрия Статистика и иконометрия бакалаври редовно 169 16900
Л вторник 10.45 - 12.15 4004 Статистически анализ на времеви редове Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л вторник 13.15 - 15.45 И402 Иконометрия Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 188 18800
Л сряда 08.00 - 10.30 П038 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 182 18200
Л сряда 17.45 - 21.00 2083 Специфични модели за иконометричен анализ Статистика и иконометрия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 15.00 - 17.30 2030 Статистика Администрация и управление бакалаври редовно 232 23200
Л четвъртък 17.45 - 21.00 5022 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4056 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4056 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 20.45 4056 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 20.45 4056 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 10.5.2019 г. - 12.5.2019 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 17.5.2019 г. - 19.5.2019 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800