Венелин Николаев Бошнаков

Проф. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 645
Кабинет: 2076
Консултации: По обявен график на инфо-таблото на катедра СИ. Необходимо е предварително уточняване чрез ел.поща.
Научни интереси: 1/ Статистически анализ на данни от представителни извадки.Микроиконометрика.2/ Емпиричен анализ в икономиката на публичния сектор. Неравенство, разпределение и преразпределение на дохода чрез данъчно-трансферна интервенция. Микросимулационен анализ.3/ Емпиричен анализ в международната икономика. Международна трудова миграция, мигрантски трансфери. Преки чуждестранни инвестиции