Венелин Николаев Бошнаков

Проф. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 645
Кабинет: 2076
Консултации: По обявен график на инфо-таблото на катедра СИ. Необходимо е предварително уточняване чрез ел.поща.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Статистика Публична администрация редовно бакалавър 208
лятна редовна 20.5.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Статистика Регионално развитие редовно бакалавър 208
лятна редовна 20.5.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Статистика Бизнес администрация редовно бакалавър 207
Онлайн изпит » лятна редовна 25.5.2024 г. 10.00 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 25.5.2024 г. 10.00 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
лятна редовна 28.5.2024 г. 14.00 А 5008 (карта) Приложна иконометрия Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
лятна редовна 28.5.2024 г. 16.00 А 5008 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48