Венелин Николаев Бошнаков

Проф. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 645
Кабинет: 2076
Консултации: По обявен график на инфо-таблото на катедра СИ. Необходимо е предварително уточняване чрез ел.поща.
Часове за консултации: По обявен график на инфо-таблото на катедра СИ. Необходимо е предварително уточняване чрез ел.поща.