Декан
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Венелин Николаев Бошнаков

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: venelinb@unwe.bg
Личен E-mail: venelinb@abv.bg
Телефон: (02) 8195 550
Кабинет: 2063
Консултации: Януари 2021 г., вторник и четъртък, 10-12 ч.Препоръчително е предварително уточняване чрез ел.поща.
Часове за консултации: Януари 2021 г., вторник и четъртък, 10-12 ч.Препоръчително е предварително уточняване чрез ел.поща.