Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник [от 11.2.2019 г. до 25.2.2019 г.] 17.45 - 21.00 2060 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л понеделник [от 11.3.2019 г. до 1.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 2060 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л понеделник [от 8.4.2019 г. до 8.4.2019 г.] 17.45 - 19.15 2060 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 17.45 - 21.00 2083 Статистически методи за анализ на устойчиво развитие и околна среда Статистика и иконометрия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 18.30 - 21.00 2093 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 18.30 - 21.00 4046 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък [от 15.2.2019 г. до 19.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 2112 Количествени методи и модели Публични финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък [от 15.2.2019 г. до 19.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 2112 Количествени методи и модели Публични финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък [от 3.5.2019 г. до 3.5.2019 г.] 17.45 - 21.00 2112 Количествени методи и модели Публични финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък [от 3.5.2019 г. до 3.5.2019 г.] 17.45 - 21.00 2112 Количествени методи и модели Публични финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 9.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 13.15 3061 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 16.45 2092 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 31.3.2019 г. 9.00 - 13.15 3067 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 11.5.2019 г. - 12.5.2019 г. 9.00 - 17.30 3003 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 18.5.2019 г. 9.00 - 17.30 3003 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 19.5.2019 г. 9.00 - 17.30 3003 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800