Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 12.30 - 15.00 2083 (карта) Статистика на околната среда Статистика и иконометрия бакалаври редовно 149 14900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 15.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 15.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 15.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.10.2022 г. 9.00 - 15.00 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 22.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 23.10.2022 г. 12.30 - 16.45 3050 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 29.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 9.00 - 17.30 4043 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 5.11.2022 г. - 6.11.2022 г. 9.00 - 17.30 4043 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 12.11.2022 г. - 13.11.2022 г. 9.00 - 17.30 5007 (карта) Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 19.11.2022 г. - 20.11.2022 г. 9.00 - 17.30 5007 (карта) Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 26.11.2022 г. - 27.11.2022 г. 9.00 - 17.30 5007 (карта) Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800