Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник [от 30.9.2019 г. до 11.11.2019 г.] 17.45 - 21.00 2015 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л понеделник [от 18.11.2019 г. до 18.11.2019 г.] 17.45 - 19.15 2015 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 18.30 - 21.00 2059 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 11.45 - 14.00 2019 Статистика Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 121 12100
Л сряда 14.15 - 16.45 2064 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 17900
Л сряда 17.45 - 21.00 2110 Количествени методи и модели Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 П038 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 2099 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.11.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 23.11.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 1.12.2019 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 14.12.2019 г. 9.00 - 15.00 4055 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 15.12.2019 г. 9.00 - 14.00 4055 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800