Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 15.00 2064 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия бакалаври редовно 189 18900
Онлайн занятие » Л вторник 18.30 - 21.00 2059 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 18.30 - 21.00 3050 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 8.11.2020 г. 9.00 - 12.15 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3039 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3039 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. - 29.11.2020 г. 9.00 - 17.30 3039 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800