Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 14.15 - 16.45 2019 Статистика Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 129 12900
Л вторник 17.45 - 21.00 3036 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда 15.00 - 17.30 2064 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия бакалаври редовно 169 16900
Л сряда 17.45 - 21.00 3034 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 1.12.2018 г. - 2.12.2018 г. 9.00 - 16.45 4041 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800