Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 3050 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник [от 11.2.2020 г. до 25.2.2020 г.] 17.45 - 21.00 4043 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник [от 10.3.2020 г. до 31.3.2020 г.] 17.45 - 21.00 4043 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник [от 7.4.2020 г. до 7.4.2020 г.] 17.45 - 19.15 4043 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 4043 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 4043 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3067 Количествени методи и модели Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3031 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 11.30 3031 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3032А Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800