Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник [от 1.2.2021 г. до 15.3.2021 г.] 17.45 - 21.00 2109 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л понеделник [от 22.3.2021 г. до 22.3.2021 г.] 17.45 - 19.15 2109 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3060 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 14.2.2021 г. 9.00 - 13.15 3033 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.2.2021 г. 9.00 - 15.00 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 27.2.2021 г. - 28.2.2021 г. 9.00 - 17.30 3033 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 6.3.2021 г. - 7.3.2021 г. 9.00 - 17.30 3033 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.3.2021 г. - 14.3.2021 г. 9.00 - 17.30 3033 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.3.2021 г. - 21.3.2021 г. 9.00 - 17.30 3033 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 27.3.2021 г. 9.00 - 13.15 3033 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 28.3.2021 г. 9.00 - 16.45 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 8.5.2021 г. 9.00 - 11.30 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800