Научен секретар
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Научни интереси: конкуренция и конкурентоспособност; стратегическо планиране