Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 11.00 409К (карта) Бизнес планиране и бюджетиране Стратегическо планиране редовно бакалавър 175
лятна редовна 20.5.2024 г. 9.00 409К (карта) Бизнес планиране Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 23.5.2024 г. 13.00 409К (карта) Макроикономически анализи и прогнози Стратегическо планиране редовно бакалавър 175
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2024 г. 17.00 (карта) Конкурентни стратегии Маркетинг дистанционно бакалавър 916
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 409К (карта) Бизнес планиране и бюджетиране Стратегическо планиране редовно бакалавър 175
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2024 г. 17.00 (карта) Конкурентни стратегии Маркетинг дистанционно бакалавър 916
лятна поправителна 3.6.2024 г. 9.00 409К (карта) Бизнес планиране Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна поправителна 6.6.2024 г. 9.00 409К (карта) Макроикономически анализи и прогнози Стратегическо планиране редовно бакалавър 175