Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 А 5007 (карта) Макроикономически анализи и прогнози Стратегическо планиране бакалаври редовно 175 17500
Л вторник 14.15 - 15.45 З П035 (карта) Бизнес планиране Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
У вторник 16.00 - 17.30 З 2066 (карта) Макроикономически анализи и прогнози Стратегическо планиране бакалаври редовно 175 1732
Л четвъртък 14.15 - 16.45 А 5006 (карта) Бизнес планиране и бюджетиране Стратегическо планиране бакалаври редовно 175 17500
Онлайн занятие » m-learning курс Л 28.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Бизнес планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 916 91600
Онлайн занятие » m-learning курс У 29.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Бизнес планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 916 9017
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.2.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Конкурентни стратегии Маркетинг бакалаври дистанционно 916 91600
m-learning курс Л 25.2.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Конкурентни стратегии Маркетинг бакалаври дистанционно 916 91600