Научен секретар
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 17.45 - 21.00 3002 (карта) Стратегии и дигитални трансформации Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 09.00 - 10.30 4007 (карта) Конкурентоспособност Стратегическо планиране бакалаври редовно 146 14600
Л четвъртък 10.45 - 14.00 5008 (карта) Конкурентоспособност на икономическите системи Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
Л четвъртък 14.15 - 15.45 408К (карта) Бизнес планиране Маркетинг бакалаври редовно 196 19600
У петък 12.30 - 14.00 3060 (карта) Бизнес планиране Маркетинг бакалаври редовно 196 1932
У петък 14.15 - 15.45 3060 (карта) Бизнес планиране Маркетинг бакалаври редовно 196 1930
У петък 16.00 - 17.30 3060 (карта) Бизнес планиране Маркетинг бакалаври редовно 196 1931
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Бизнес планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 912 91200
Онлайн занятие » У 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Бизнес планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 912 9021
Онлайн занятие » Л 23.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Анализ развитието на градовете Развитие на интелигентни градове - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800