Ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Юлия Маркова Дойчинова

Проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова

Служебен E-mail: juliadoj@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 280
Кабинет: 1062
Консултации: понеделник 11.00-13.00 ч. вторник 12.00-14.00 ч.
Научни интереси: мултифункционален модел на земеделие, организационно преструктуриране; функциониране и управление на фамилни земеделски стопанства; развитие на селските райони