Юлия Маркова Дойчинова

Проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 280
Кабинет: 1062
Консултации: понеделник 12.00-14.00 ч.вторник 10.00-12.00 ч. онлайн

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Albena Miteva, Julia Doitchinova
Заглавие: AGRICULTURE IN THE SOUTHWESTERN REGION OF BULGARIA AND ITS IMPACT ON RURAL DEVELOPMENT
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economics of Agriculture, Vol. 69 No. 4 (2022)
Страници от-до: 1003-1016
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Balkan Scientific Association of Agricultural Economists (BSAAE) ; The Institute of Agricultural Economics; Academy of Economic Studies, Bucharest (Romania)
Място на публикуване (град, държава): Belgrade, Serbia
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 2022

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Agnieszka Wrzochalska
Заглавие: DEMOGRAPHIC PROCESSES AND PROBLEMS IN RURAL AREAS OF POLAND AND BULGARIA
Наименование на сборник: INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS AND RURAL AREAS
Страници от-до: 115-124
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 22.12.2021

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Юлия Дойчинова
Заглавие: Модели и системи на земеделие – теоретични основи, характеристики и измерения
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Устойчиви мултифункционални селски райони: Преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси
Страници от-до: 11-28
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 29.04.2022

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Юлия Дойчинова, Мария Станимирова
Заглавие: Структурни промени в развитието на земеделието в южните райони на страната и въздействията им върху селските райони
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Устойчиви мултифункционални селски райони: Преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси
Страници от-до: 197-232
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 29.04.2022

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Юлия Дойчинова
Заглавие: Изследователски модел и методическа рамка
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Устойчиви мултифункционални селски райони: Преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси
Страници от-до: 118-139
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 29.04.2022

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Юлия Дойчинова, Дарина Заимова
Заглавие: Предпоставки, възможности и сценарии за структурни промени на земеделските стопанства и инфраструктура на мрежова основа
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Устойчиви мултифункционални селски райони: Преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси
Страници от-до: 249-271
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 29.04.2022

2022 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Mariya Stanimirova
Заглавие: Competitiveness assessment of rural areas: The example of Bulgaria
Наименование на сборник: 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, Vienna, Austria
Страници от-до: 5-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): BC GRUP AS
Място на публикуване (град, държава): Ankara, Turkey
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 29.04.2022

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Ivan Kanchev
Заглавие: Agriculture in the context of rural development: South-Eastern planning region
Наименование на сборник: SHS Web of Conferences 120, 03001 (2021), BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT 2021
Страници от-до: 1-11
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 17.11.2021

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Юлия Дойчинова
Заглавие: Производствената специализация като фактор за регионалните различия във въздействията на земеделието на селските райони
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Управление и устойчиво развитие
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Лесотехнически университет
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 17.11.2021

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Юлия Дойчинова
Заглавие: ЗЕМЕДЕЛИЕТО В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ПРОМЕНИ, ВЪЗДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЕ
Наименование на сборник: „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“
Страници от-до: 12-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика, Икономически университет-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 17,11,2021

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Юлия Дойчинова
Заглавие: БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ТЪРСЕНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ И СТРУКТУРИ
Наименование на сборник: Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони
Страници от-до: 13-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 17.11.2021

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 6-2019
Наименование: ЕКОИНОВАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА
Ръководител: доц.д-р Зорница Стоянова
Колектив: проф.д.ик.н.Юлия Дойчинова, гл.ас.д-р Кристина Тодорова и др.
Описание: Цел на проекта е да се оцени и анализира прилагането на екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства и на тази база да се определят насоки и препоръки за прилагането на екоиновации
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка: 17.11.2021

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Albena Miteva
Заглавие: Rural Agriculture In Bulgaria: How Agriculture Is Developing In The Poorest Areas Of The EU
Наименование на сборник: 16th Congress of the European Association of Agricultural Economists "Raising the Impact of Agricultural Economics: Multidisciplinarity, Stakeholder Engagement and Novel Approaches"
Страници от-до: 8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): EAAE
Място на публикуване (град, държава): Prague
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 11.2021

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Юлия Дойчинова
Заглавие: Системите и моделите на земеделие и ролята им за развитието на селските райони
Наименование на сборник: Мултифункционални устойчиви селски райони чрез адаптиране на моделите и системите на земеделие
Страници от-до: 11-34
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 22.12.2021

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : KП-06-Н55/1
Наименование: Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устоймивост икономика
Ръководител: доц.д-р Марина Николова
Колектив: доц.Зорница Стоянова, преподаватели от Стопанска академия "Д.А.Ценов" и Икономически университет гр.Варна
Описание: Основната цел на научно изследователския проект е проучване на теоретико методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между ор
Начало (година): 2021
Начало (месец): 10
Край (година): 2024
Край (месец): 10
Забележка: 22.12.2021

2021 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 15/8 от 2017
Наименование: „Устойчиви мултифункционални селски райони: преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси“
Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Дойчинова
Колектив: проф.Албена Митева, доц.Зорница Стоянова, доц.Христина Харизанова, проф.Иван Кънчев, гл.ас.Кристина Тодорова, доц.Дарина Заимова, доц.Мария Станимирова, докт. Юри Зарев, д-р Димитър Ванев
Описание: Основната цел е да се идентифицират, анализират и оценят въздействията на земеделието на развитието на селските райони и общности и да се разработят модели, системи и сценарии за земеделие, осигуряващо качествени и здравословни храни, доходи на земед
Начало (година): 2017
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 03
Забележка: 17.11.2021

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-14/2020
Наименование: Международна научна конференция на тема: „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“
Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Дойчинова
Колектив: к-ра "Икономика на природните ресурси"
Описание: Научна проява
Начало (година): 2020
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 06
Забележка: 12.2020

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-14/2020
Наименование: Международна научна конференция на тема: „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“
Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Дойчинова
Колектив: к-ра "Икономика на природните ресурси"
Описание: Научна проява
Начало (година): 2020
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 06
Забележка: 12.2020

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 6-2019
Наименование: ЕКОИНОВАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА
Ръководител: доц.д-р Зорница Стоянова
Колектив: проф. д.ик.н. ЮЛИЯ МАРКОВА ДОЙЧИНОВА, доц. д-р МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВА ДИНЕВА-ПЕЙЧЕВА, гл.ас.д-р ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВА ДИНЕВА, гл. ас. д-р КРИСТИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА,АНТОН ТАЧКОВ БЛАГОЕВ
Описание: Цел на проекта е да се оцени и анализира прилагането на екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства и на тази база да се определят насоки и препоръки за прилагането на екоиновации
Начало (година): 2019
Начало (месец): 03
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка: 10.2020

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 15/8 от 2017
Наименование: „Устойчиви мултифункционални селски райони: преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси“
Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Дойчинова
Колектив: проф.Албена Митева, доц.Зорница Стоянова, доц.Христина Харизанова, проф.Иван Кънчев, ас.Ралица Терзийска, ас.Кристина Тодорова, доц.Дарина Заимова, доц.Мария Станимирова, докт. Юри Зарев, д-р Димитър Ванев
Описание: Основната цел е да се идентифицират, анализират и оценят въздействията на земеделието на развитието на селските райони и общности и да се разработят модели, системи и сценарии за земеделие, осигуряващо качествени и здравословни храни, доходи на земед
Начало (година): 2017
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 06
Забележка: 10.2020

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Julia Doitchinova, Zornitsa Stoyanova
Заглавие: Regional Differences and Impact of Agriculture in Rural Areas
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, vol.65, № 4
Страници от-до: 66-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Agricultural Academy
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 12.2020

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Julia Doitchinova, Zornitsa Stoyanova
Заглавие: Regional Differences and Impact of Agriculture in Rural AREAS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management
Страници от-до: 66-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Agricultural Dcademy
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 12.2020

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Julia Doitchinova, Zornitsa Stoyanova
Заглавие: Regional Differences and Impact of Agriculture in Rural AREAS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management
Страници от-до: 66-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Agricultural Dcademy
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 12.2020

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев
Заглавие: ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН – ТЕНДЕНЦИИ И ТРАЕКТОРИИ НА РАЗВИТИЕ
Наименование на сборник: ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА, том 2
Страници от-до: 262-272
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика, Икономически университет-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 10.2020

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Julia Doitchinova
Заглавие: STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL MODELS OF AGRICULTURE
Издание (наименование,том/кн./бр.№): T rakia Journal of Sciences, Vol. 17 , Suppl. 1
Страници от-до: 154-159
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 24.11.2019

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Julia Doitchinova
Заглавие: STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL MODELS OF AGRICULTURE
Издание (наименование,том/кн./бр.№): T rakia Journal of Sciences, Vol. 17 , Suppl. 1
Страници от-до: 154-159
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 24.11.2019

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Julia Doitchinova
Заглавие: STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL MODELS OF AGRICULTURE
Издание (наименование,том/кн./бр.№): T rakia Journal of Sciences, Vol. 17 , Suppl. 1
Страници от-до: 154-159
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 24.11.2019

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Ivan Kanchev
Заглавие: RURAL DEVELOPMENTS IN BULGARIA: INNOVATIVE APPROACHES AND REGIONAL DIFFERENCES
Наименование на сборник: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION - Science and practice in the service of agriculture
Страници от-до: 307-322
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS BELGRADE
Място на публикуване (град, държава): Belgrade, Serbia
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 10.2020

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Zornitsa Stoyanova
Заглавие: HOW DIFFERENT FARMING PATTERNS ARE CHANGING RURAL AREAS
Наименование на сборник: "European agriculture and the new CAP 2021-2027: Challenges and opportunities"
Страници от-до: 92-100
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): : Institute of Agricultural Economics
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 10.2020

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Julia Doitchinova, Albena Miteva
Заглавие: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT: PATHS OF CHANGE AND CONSEQUENCES
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", Vol. 20 ISSUE 3
Страници от-до: 207-214
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania
Място на публикуване (град, държава): Bucharest, Romania
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 10.2020

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Зорница Стоянова,Юлия Дойчинова,Иван Кънчев,Борислав Атанасов, Кристина Тодорова
Заглавие: Проектно управление за устойчиво развитие на водния сектор
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ISBN 978-619-232-162-8
Страници от-до: 56-68; 141-159; 207-212
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 20
Забележка: 23.12.19

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Юлия Дойчинова
Заглавие: Модели и системи на земеделие – теоретични основи, характеристики и измерения
Наименование на сборник: Модели и системи на земеделие и въздействието им на селските райони
Страници от-до: 5-19
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 15.04.2019 - кръгла маса по проект ДН 15/8 - ФНИ

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 6-2019
Наименование: ЕКОИНОВАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АГРОЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА
Ръководител: доц.д-р Зорница Стоянова
Колектив: проф. д.ик.н. ЮЛИЯ МАРКОВА ДОЙЧИНОВА, доц. д-р МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВА ДИНЕВА-ПЕЙЧЕВА, гл.ас.д-р ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВА ДИНЕВА, гл. ас. д-р КРИСТИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА,АНТОН ТАЧКОВ БЛАГОЕВ
Описание: Цел на проекта е да се оцени и анализира прилагането на екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства и на тази база да се определят насоки и препоръки за прилагането на екоиновации
Начало (година): 2019
Начало (месец): 03
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка: 23.12.19

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 15/8
Наименование: „Устойчиви мултифункционални селски райони: преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси“
Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Дойчинова
Колектив: проф.Албена Митева, доц.Зорница Стоянова, доц.Христина Харизанова, проф.Иван Кънчев, ас.Ралица Терзийска, ас.Кристина Тодорова, доц.Дарина Заимова, доц.Мария Станимирова, докт. Юри Зарев, д-р Димитър Ванев
Описание: Основната цел е да се идентифицират, анализират и оценят въздействията на земеделието на развитието на селските райони и общности и да се разработят модели, системи и сценарии за земеделие, осигуряващо качествени и здравословни храни, доходи на земед
Начало (година): 2017
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка: 04.12.2019

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Ivan Kanchev, Albena Miteva
Заглавие: STRUCTURAL CHANGЕS IN THЕ CONTЕXT OF THЕ ЕUROPЕAN AGRICULTURAL MODЕL: THЕ CASЕ OF BULGARIA
Наименование на сборник: Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy
Страници от-до: 82-91
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Faculty of Agro-Food and Environmental Economics, The Bucharest University of Economic Studies
Място на публикуване (град, държава): Bucharest, Romania
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 23.12.19

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Kristina Todorova
Заглавие: From conventional to multifunctional farmingin Bulgaria: challenges and opportunities
Наименование на сборник: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION - sustainability and multifunctionality - (PDF) From conventional to multifunctional farming: challenges and oppor
Страници от-до: 405-422
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
Място на публикуване (град, държава): Belgrade, Republic Serbia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 24.11.2019

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Albena Miteva, Darina Zaimova
Заглавие: DETERMINANTS_AND_DIRECTIONS_OF_THE_TRANSITION_FROM_TRADITIONAL_TO_SUSTAINABLE_AGRICULTURE_THE_BULGARIAN_CASE
Наименование на сборник: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION
Страници от-до: 75-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): CBU Research Institute s.r.o.
Място на публикуване (град, държава): Prague, Czech Republic
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 24.11.2019

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Julia Doitchinova
Заглавие: STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL MODELS OF AGRICULTURE
Издание (наименование,том/кн./бр.№): T rakia Journal of Sciences, Vol. 17 , Suppl. 1
Страници от-до: 154-159
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 24.11.2019

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Zornitsa Stoyanova, Hristina Harizanova-Bartos
Заглавие: Innovative approaches and innovations in rural development in Bulgaria
Наименование на сборник: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION
Страници от-до: 81-87
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): CBU Research Institute s.r.o.
Място на публикуване (град, държава): Prague, Czech Republic
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 03.12.19

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Юлия Дойчинова, Кристина Тодорова, Ралица Терзийска
Заглавие: Модели на земеделие и въздействието им на селските райони
Наименование на сборник: Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони
Страници от-до: 127-134
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 07.06.2018

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Юлия Дойчинова, Кристина Тодорова, Ралица Терзийска
Заглавие: Модели на земеделие и въздействието им на селските райони
Наименование на сборник: Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони
Страници от-до: 127-134
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 07.06.2018

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Julia Doitchinona, Ivan Kanchev, Ralitsa Terzyiska, Kristina Todorova
Заглавие: Socio-economic and environmental parameters and results of rural development under the CAP: the case of Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future. EU Member States point of view
Страници от-до: 247-259
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of agricultural and food economics - National research institute
Място на публикуване (град, държава): Warsaw, Poland
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 25
Забележка: 11.06.2018

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Darina Zaimova, George Zheliazkov, Julia Doitchinova
Заглавие: Efficiency Analysis of Agricultural Cooperatives in Trentino-Alto Adige
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически изследвания, бр.4
Страници от-до: 176-203
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИИИ-БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 05.12.2018

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Юлия Дойчинова, Зорница Стоянова, Борислав Атанасов
Заглавие: Институционална среда и детерминанти на проектното управление във водния сектор
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Исономически и социални алтернативи, том 24, 2018, бр.1.
Страници от-до: 5-19
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 21.05.2018

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 15/8 - 2017
Наименование: „Устойчиви мултифункционални селски райони: преосмисляне на моделите и системите на земеделието при нараснали изисквания и ограничени ресурси “
Ръководител: проф.Юлия Дойчинова
Колектив: доц.Албена Митева, доц.Зорница Стоянова, доц.Христина Харизанова, проф.Иван Кънчев, ас.Ралица Терзийска, ас.Кристина Тодорова, доц.Дарина Заимова, доц.Мария Станимирова, докт. Юри Зарев, д-р Димитър Ванев,
Описание: Основната цел на изследването е да се идентифицират, анализират и оценят въздействията на земеделието на развитието на селските райони и общности и да се разработят модели, системи и сценарии за земеделие, осигуряващо качествени и здравословни храни,
Начало (година): 2017
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка: 11.06.2018

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за „доцент” по област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки , професионално направление 3.7 Администрация и управление, научната специалност „Организация и управление на производството“, обявен в ДВ бр. 56 от 11.07.2017 го
Автор/и: д-р Теодора Орфеева Паришева-Стоева
Доказателство: Заповед № РД-16-940/09.10.2017 год. на Ректора на Аграрен университет
Забележка: 22.12.2017

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Влияние на европейската интеграция върху търговията със селскостопански стоки в периферните региони на Европейския съюз“
Автор/и: Цветелина Тодорова Кабакчиева
Доказателство: Заповед № 943/3.10.2017г. на Ректора на СА „Д.А.Ценов“ гр.Свищов
Забележка: 22.12.2017

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Управление на риска от наводнения чрез екосистемни услуги на земеделските стопанства
Автор/и: Кристина Стефанова Тодорова
Доказателство: Заповед № 660/24.03.2017 г. на Ректора на УНСС.
Забележка: 22.12.2017

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Управление на риска от наводнения чрез екосистемни услуги на земеделските стопанства
Автор/и: Кристина Стефанова Тодорова
Доказателство: Заповед № 660/24.03.2017 г. на Ректора на УНСС.
Забележка: 22.12.2017

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Doitchinova J., R. Terziyska, A. Petrovic, M. Colic
Заглавие: INCREASING THE COMPETITIVE POTENTIAL OF AGRICULTURAL HOLDINGS THROUGH COLLABORATION AND COOPERATION
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1, pp 71-76, 2017
Страници от-до: 71-76
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Тракийски университет
Място на публикуване (град, държава): Стара Загора, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 25
Забележка: 22.12.2017

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : PIAPP-GA-2013-611490
Наименование: Cooperative Business and Innovative Rural Development: Synergies between Commercial and Academic Partners, FP7-PEOPLE-2013-IAPP Marie Curie - Industry-Academia Partnerships and Pathways (2014-2017)
Ръководител: Darina Zaimova
Колектив: Julia Doitchinova, A.Vateva, M. Coloc, A.Petrovic, E. Gomes
Описание: Cooperative Business and Innovative Rural Development
Начало (година): 2014
Начало (месец): 01
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: 04.11.2017

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1-7/2015
Наименование: Проектно управление на устойчивото развитие на водния сектор
Ръководител: доц. д-р Зорница Стоянова
Колектив: Ю. Дойчинова, И. Кънчев, К. Тодорова, Б. Атанасов
Описание: Цел на проекта е да се анализира проектното управление на водния сектор
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: 23.11.17

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Doitchinova J., H. Harizanova, Z. Stoyanova
Заглавие: Structural changes and agri-environmental assessment of agriculture in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Risk in the food economy – theory and practice
Страници от-до: 231-243
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7658-681-6
Място на публикуване (град, държава): Warsaw, Poland
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 04.11.2017

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Doitchinova J., R. Terziyska, D. Zaimova
Заглавие: AGRIBUSINESS NETWORKS IN BULGARIA-DESIGN AND CREATIVE PROBLEM-SOLVING
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ekonomika Poljoprivrede, Volume 64, 2/2017
Страници от-до: 437-450
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Agricultural Economics
Място на публикуване (град, държава): Belgrade, Serbia
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 04.11.2017

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Doitchinova J., H.Harizanova, A.Miteva
Заглавие: Product restructuring of Bulgarian agriculture - dilemmas and strategic directions
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Strategies for agri-food sector and rural areas - dilemmas of development
Страници от-до: 222-236
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej - Panstwowy Instytut Badawczy
Място на публикуване (град, държава): Warsaw, Poland
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 19.12.2017

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: COST - International Scientific Conderence "Urban Agriculture", 15-17 april 2015, UNWE Sofia

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Lisbon, Portugal
Организатор: CIRIEC
Автор/и: Julia Doitchinova, Cynthia Giagnocavo,Darina Zaimova
Процент участие в съавторство: 33
Страници от-до: 1-15
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 07
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 07
Наименование на научния форум: 5th CIRIEC International Research Conference on Social Economy
Тема: COOPERATIVE MODELS IN BULGARIAN AND SPANISH AGRICULTURE
Забележка: 19.01.2016

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Julia Doitchinova, Mary O`Shaughnessy, Emilio Galdeano
Заглавие: The Contribution of the LEADER Programme to Sustainable Rural Feveloment - The Cases of Ireland, Spain and Bulgaria
Наименование на сборник: Vision 4 a Cooperative Future& Cooperativism for 21st Century Europe & Beyond`(Selected Papers - 4-6 December, 2014, Bratislavaq Slovakia)
Страници от-до: 52-59
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): KOTA Publishing Companies
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: 13.01.2016

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Julia Doitchinova, Darina Zaimova
Заглавие: INNOVATIVE RURAL DEVELOPMENT THROUGH NETWORKS AND PARTNERSHIPS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, , 2015
Страници от-до: pp 282-293
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: 19.01.2016

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Julia Doitchinova, Ivan Kanchev, Albena Miteva, Zornitsa Stoyanova
Заглавие: Problems and Strategic Options for Development of Worker Producers Cooperatives
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, Issue 3
Страници от-до: 5-19
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE Publishing Complex
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 15
Процент участие в съавторство: 25
Забележка: 19.01.2016

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ1-6/2014
Наименование: Зелените работни места-средство за екологизация на българската икономиката
Ръководител: доц.д-р Албена Митева
Колектив: проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, проф. д.ик.н. Иван Кънчев,доц. д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Мирослава Пейчева, гл. ас. д-р Христина Харизанова
Описание: Зелените работни места-средство за екологизация на българската икономиката
Начало (година): 2014
Начало (месец): 3
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка: 03,02,2016

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1-7/2015
Наименование: Проектното управление на устойчивото развитие на водния сектор
Ръководител: доц.д-р Зорница Стоянова
Колектив: проф. д.ик.н.Юлия Дойчинова, проф. д.ик.н.Иван Кънчев, доц. д-р Ивелина Петкова, гл. ас. д-р Борислав Атанасов, Кристина Тодорова
Описание: интегриране на проектното управление и устойчивото управление на водния сектор
Начало (година): 2015
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: 03,02,2016

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : PIAPP-GA-2013-611490
Наименование: Cooperative Business and Innovative Rural Development:Synergies between Commercial and Academic Partners
Ръководител: доц.д-р Дарина Заимова
Колектив: 15 изследователи и служители в бизнесорганизации от Ирландия, Испания, Италия, България и Сърбия
Описание: c-bird.eu
Начало (година): 2014
Начало (месец): 01
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: 06,01,2016

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : COST TD1106
Наименование: Urban agriculture Europe
Ръководител: Prof. Lohrberg Frank
Колектив: изследователска мрежа
Описание: Мултидисциплинарни изследвания, конференции и други за проблемите и перспективите на градското земеделие в Европа
Начало (година): 07
Начало (месец): 2012
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка: 06.01.2016

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : No. 611490 (PIAPP-GA-2013-611490)
Наименование: Кооперативен бизнес и иновативно развитие на селските райони. Синергии между бизнес и академични партньори (C-BIRD)
Ръководител: доц.д-р Дарина Заимова
Колектив: 16 участници от Тракийския университет, Университета на Алмерия (Испания), Иниверситета на Корк (Ирландия), Европийския изследователски институт по кооперации и социални предприятия (Италия) и три бизнес организации от Испания, Сърбия и България
Описание: c-bird.eu
Начало: 01.01.2014
Край: 31.12.2017
Забележка: 22.12.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 3
Място на провеждане: Свищов
Организатор: Стопанска академия "Д.А.Ценов"
Автор/и: Иван Кънчев, Юлия Дойчинова, Албена Митева
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 138-144
Дата на провеждане: 06.11.2014
Дата на публикуване: 06.11.2014
Наименование на научния форум: Националният аграрен сектор - елемент на европейските земеделски региони в Стратегията "Европа 2020"
Тема: Кооперативните организации в селските райони на България
Забележка: 29.11.2014

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НП-89 - Икономически университет Варна
Наименование: Конкурентоспособност на селските райони в България - състояние и възможности за повишаването й.
Ръководител: доц.д-р Мария Станимирова
Колектив: проф.д.ик.н.Юлия Дойчинова, проф.д-р Евгени Станимиров, доц.д-р Албена Митева, доц.д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, ас.Стефан Генов и др.
Описание: Основна цел на научния проект е да се разработят методологическите и методически основи на регионалната конкурентноспособност, да се апробира и приложи методика за анализ и оценка на конкурентоспособността на селските райони и на тази основа да се пр
Начало: 15.05.2013
Край: 30.12.2015
Забележка: 30.11.2013

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-6/2014
Наименование: Зелените работни места – средство за екологизация на българската икономика
Ръководител: доц.д-р Албена Митева
Колектив: проф.д-р д. ик. н Иван Кънчев, проф.д-р д. ик. н Юлия Дойчинова, доц. д-р Албена Митеваq доц. д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Мирослава Пейчева, гл. ас. д-р Христина Харизановава
Описание: Зелените работни места – средство за екологизация на българската икономика
Начало: 07.05.2014
Край: 10.12.2016
Забележка: 12.12.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: Свищов
Организатор: Стопанска академия "Д.А.Ценов"
Автор/и: Юлия Дойчинова, Дарина Заимова, Милуш Цолич, Ана Петрович
Процент участие в съавторство: 25
Брой страници от-до: 44-50
Дата на провеждане: 06.11.2014
Дата на публикуване: 06.11.2014
Наименование на научния форум: Националният аграрен сектор - елемент на европейските земеделски региони в Стратегията "Европа 2020"
Тема: Иновационнно развитие на агробизнеса - мрежови структури и партньорства
Забележка: 29.11.2014

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Конкурентноспособност и капацитет за устойчиво развитие на икономическите себукти в селските райони на област Варна
Автор/и: Евгени Станимиров и Мария Станимирова
Доказателство: Рецензия издателство "Наука и икономика", Икономически университет - Варна
Забележка: 30.11.2014

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Ефективност и конкурентност на българското пчеларство”
Автор/и: Георги Алексиев Алексиев
Доказателство: Заповед № 874/29.04.2014 г. на Ректора на Тракийския университет
Забележка: 30.11.2014

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за академичната длъжност "доцент" по 3.8.Икономика (Маркетинг)
Автор/и: кандидат гл.ас. д-р Теофана Валентинова Димитрова
Доказателство: Заповед № P33-364 от 15.07.2014 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"
Забележка: 30.11.2014

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Изследване на приложението на мерките от Ос1 oт Програмата за развитие на селските райони за развитието на земеделието по Дунавския регион /икономически и правни аспекти/
Автор/и: Боряна Милкова Рускова-Салимова
Доказателство: Заповед № 818/12.05.2014 на Ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев”
Забележка: 30.11.2014

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за академичната длъжност "професор" по 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (на земеделските стопанства),
Автор/и: кандидат доц.д-р Димитър Николов Николов
Доказателство: Заповед № НП-07-45/29.09.2014 г. на Председателя на Селскостопанска академия
Забележка: 30.11.2014

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за доцент по 3.7 Администрация и управление научна специалност Организация и управление на производството
Автор/и: кандидат гл.ас.д-р Виолета Дириманова
Доказателство: Заповед РД 16-949 на Ректора на Аграрен университет - Пловдив
Забележка: 30.11.2014

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Насоки и перспективи за използване на възобновимите енергийни източници в България
Автор/и: Антон Иванов Йорданов
Доказателство: Заповед № 921/11.04.2014 г. на Зам.ректора по НИД
Забележка: 30.11.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Юлия Дойчинова и Зорница Стоянова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Activation of local communities for development of rural areas
Име на списание/издателство: Economics of Agriculture Year 61, No. 3 (553-828) 2014
Място на публикуване: Belgrade, Serbia
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 661-675
Забележка: 18.12.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Юлия Дойчинова, Йорданка Йовкова,Иван Кънчев, Албена Митева, Зорница Стоянова,Тихомир Пелов, Ралица Терзийска
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Развитие на системата на трудовопроизводителните кооперации в България при условията на социалното пазарно стопанство на "Европа 2020"
Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 5-25;58-72;144-163
Забележка: 12.12.2014

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: конкурс за академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление (по отрасли)
Автор/и: кандидат гл.ас.д-р Дарина Заимова
Доказателство: Заповед на Ректора на Тракийския университет
Забележка: 25.11.2013

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за академичната длъжност „доцент” е обявен по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (Селско стопанство)
Автор/и: кандидат гл.ас.д-р Таня Жечева
Доказателство: Заповед № РД 06/ 15.10.2012 г. на Ректора на Икономически университет гр.Варна
Забележка: 03.12.2013

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: конкерс за академичната длъжност "доцент" професионално направление 3.8.Икономика, специалност Икономика и управление
Автор/и: кандидат гл.ас.д-р Наталия Неделчева
Доказателство: Заповед на Ректора на РУ "Ангел Кънчев"
Забележка: 03.12.2013

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд за получаване на научната степен “доктор на науките” по: област на висше образование Социални, стопански и правни науки професионално направление 3.8 Икономика, научната специалност Икономика и управление
Автор/и: д-р Агниешка Вжохалска
Доказателство: Заповед № РД-16-1064/2.10.2013 год. от Ректора на Аграрния университет гр. Пловдив
Забележка: 03.12.2013

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: конкурс за академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.8 Икономика,научна специалност «Икономика и управление»
Автор/и: кандидат доц.д-р Храбрин Башев
Доказателство: Заповед № НП-07-03/17.05.2013 г. на Председателя на Селскостопанска академия.
Забележка: 03.12.2013

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: конкурса за академичната длъжност „ПРОФЕСОР” ,област на висше образование 3,професионално направление 3.7 Администрация и управление, 05.02.21 Организация и управление на производството
Автор/и: кандидат - доц.д-р Нели Бенчева
Доказателство: Заповед № РД -16-409/12.04.2013 год. на Ректора на АУ гр.Пловдив
Забележка: 03.12.2013

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА АГРАРНИЯ ИЗНОС НА АЗЕРБАЙДЖАН
Автор/и: ВУРГУН ЕЛХАН ОГЛУ СУЛЕЙМАНОВ
Доказателство: Заповед № 1261/11.06.2013 г. на Ректора на УНСС.
Забележка: 25.11.2013

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НП-89, Икономически университет Варна
Наименование: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕТО Й
Ръководител: доц.д-р Мария Станимирова
Колектив: Проф.д-ик-н-Юлия Дойчинова, доц.д-р Евгени Станимиров, доц.д-р Албена Митева, доц.д-р Таня Георгиева, гл.ас.Дамян Диречев
Описание: Основна цел на научния проект е да се разработят методологическите и методически основи на регионалната конкурентноспособност, да се апробира и приложи методика за анализ и оценка на конкурентоспособността на селските райони и на тази основа да се пр
Начало: 15.05.2013
Край: 15.05.2015
Забележка: 03.12.2013

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Дойчинова Ю., И. Кънчев, А.Митева, М. Станимирова, З. Стоянова, Е.Тошева, И.Жечева, Д.Заимова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Възможности на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси
Име на списание/издателство: Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 19-29; 80-106; 159-171; 205-208
Забележка: 25.11.2013

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ - 1 - 17/2011 г.
Наименование: Развитие на системата на трудово-производителните кооперации в България при условията на социалното пазарно стопанство
Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Дойчинова
Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, проф.д-р Йорданка Йовкова, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Деспина Христова, доц.д-р Тихомир Пелов, доц.д-р Георги Забунов, Ралица Терзийска
Описание: Основна цел на проекта:е на основата на изследване на теоретико-методологическите проблеми на трудово-производителните кооперации, да се разработи анализ на състоянието на дейността на системата на Националния съюз на ТПК и се определят стратегически
Начало: 29.04.2011
Край: 10.12.2013
Забележка: 23.11.2013

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: 4
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сеткор в Южен централен район
Име на списание/издателство: ИУ "Стопанство"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 9-26;144-156;199-222
Забележка: 30.11.12

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: Букурещ, Румъния
Организатор: Университет за аграрни науки и ветеринарна медицина на Бурурещ
Автор/и: Зорница Стоянова, Албена Митева, Юлия Дойчинова
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 9
Дата на провеждане: 17.05.2012
Дата на публикуване: 17.05.2012
Наименование на научния форум: Международен симпозиум "Перспективи на земеделието и селските райони в контекста на устойчивото развитие"
Тема: Местните инициативни групи - нова форма на публично-частно партньорство в селските райони на България
Забележка: 30.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент в Стопанския факултет на Тракийския университет
Автор/и: кандидат д-р Христо Мочилов
Доказателство: Заповед на Ректора на Тракийския университет
Забележка: 30.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 02.03.2012
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Бизнес факултет
Катедра: Икономика на природните ресурси
Доказателство: Заповед № 237 от 09002.2012 г. на заместник ректора по НИД на УНСС
Забележка: 20.11.2012
Брой: 1

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Регионална оценка на демографският профил в селата преди и след приемането на България в ЕС
Автор/и: Минка Анастасова - Чопева
Доказателство: Рецензионен лист за списание “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”
Забележка: 20.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Ефекти от прилагане на мерките от Ос 1 на ПРСР върху земеделските стопанства в България
Автор/и: Нина Котева
Доказателство: Рецензионен лист на списание "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”
Забележка: 20.11.2012

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: Berlin
Организатор: Humboldt-University Berlin and the German Cooperative and Raiffeisen Confederation (DGRV)
Автор/и: Julia Doitchinova; Albena Miteva; Ivan Kanchev
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 1-11
Дата на провеждане: 21.03.2012
Дата на публикуване: 21.03.2012
Наименование на научния форум: Cooperative responces to global challenges
Тема: Values, social dimensions and results from the development of worker producers cooperatives in Bulgaria
Забележка: 20.11.2012

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 2
Място на провеждане: Варна
Организатор: Икономически университет Варна
Автор/и: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 31-36
Дата на провеждане: 10.05.2012
Дата на публикуване: 16.09.2012
Наименование на научния форум: Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Тема: Общата селскостопанска политика и публично-частните партньорства в селските райони на България
Забележка: 20.11.2012

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Julia Doitchinova, Ivan Kanchev
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Bulgarian stock breeding – status and problems
Име на списание/издателство: Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 2, No. 3,
Място на публикуване: Skopje
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 347–352
Забележка: 20.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент
Автор/и: кандидат - Зорница Димова Стоянова
Доказателство: Заповед №591/12.03.2012 за член на журито
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за доцент
Автор/и: кандидат Мария Пенева
Доказателство: Заповед №591/12.03.2012 за член на журито
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за доцент - СА"Д.А.Ценов"
Автор/и: кандидат Маруся Линкова
Доказателство: Заповед № 580/10.07.2012 на Ректора на СА „Д.А.Ценов”
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за професор - ПУ "П.Хилендарски", Факултет по икономически и социални науки
Автор/и: кандидат - доц.д-р Иванка Милкова Костова
Доказателство: Заповед на Ректора на ПУ "П.Хилендарски"
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Защита на дисертационен труд на тема "«ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ПО ПОДХОДА ЛИДЕР ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (НА ПРИМЕРА НА РУСЕНСКА ОБЛАСТ)
Автор/и: Зорница Венциславова Богданова - Русенския университет „Ангел Кънчев” ,Факултет „Бизнес и мениджмънт”
Доказателство: Заповед на Ректора на РУ "Ангел Кънчев"
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за доцент - Тракийски университет
Автор/и: кандидат - Искра Маркова Ненчова
Доказателство: Заповед на Ректора на Тракийския университет
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за професор - Тракийски университет
Автор/и: кандидат - доц.д-р Надка Стефанова Костадинова
Доказателство: Заповед на Ректора на Тракийския университет
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Защита на дисертационен труд на тема «Сравнителни предимства на горските производителни кооперации като икономическа форма за стопанисване на частни гори»,
Автор/и: Павлин Кирилов Богданов - докторант в Стопанския факултет на Лесотехническия университет
Доказателство: Заповед на Ректора на ЛТУ
Забележка: 16.11.2011

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за професор - Трайкийски университет
Автор/и: кандидат - доц.д-р Тодорка Стоянова Атанасова Калайджиева
Доказателство: Заповед № 462/21.03.2012 на Ректора на Тракийския университет
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за професор в Аграрен университет гр.Пловдив
Автор/и: кандидат - доц.д-р Алекси Алексиев
Доказателство: Заповед № РД-16/822 2012 год. на Ректора на Аграрния университет
Забележка: 16.11.2012

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конкурс за професор - Лесотехнически университет
Автор/и: кандидат доц.д-р Ангел Петков
Доказателство: Заповед на Ректора на ЛТУ
Забележка: 16.11.2012

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03-28/2009
Наименование: “Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси”
Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова Дойчинова
Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Маргарита Кръстева, гл.ас. д-р Екатерина Тошева, гл.ас.д-р Мария Станимирова ИУ-Варна, гл.ас.д-р Дарина Заимова – Тракийски университет, д-р Ивелина Жечева – Сметна
Описание: изяснят методологическите въпроси на подхода за сближаване на различията в развитието на селските райони на основата на прилагането на подхода ЛИДЕР. Да се оцени опита по създаване и утвърждаване на стратегии за местно развитие и на разнообразни форм
Начало: 30.06.2009
Край: 30.06.2012
Забележка: 16.11.2012

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-17/2011
Наименование: “Развитие на системата на трудово-производителните кооперации в България при условията на социалното пазарно стопанство”
Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова Дойчинова
Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Деспина Христова, доц.д-р Йорданка Йовкова, доц.д-р Тихомир Пелов, доц.д-р Георги Забунов, Ралица Терзийска
Описание: Основна цел на проекта:е на основата на изследване на теоретико-методологическите проблеми на трудово-производителните кооперации, да се разработи анализ на състоянието на дейността на системата на Националния съюз на ТПК и се определят стратегическ
Начало: 29.04.2011
Край: 10.12.2013
Забележка: 16.11.2012

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-17/2011

Наименование: РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО НА „ЕВРОПА 2020”

Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова Дойчинова

Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Деспина Христова, доц.д-р Йорданка Йовкова, доц.д-р Тихомир Пелов, доц.д-р Георги Забунов, Ралица Терзийска

Описание: Основна цел на проекта:е на основата на изследване на теоретико-методологическите проблеми на трудово-производителните кооперации, да се разработи анализ на състоянието на дейността на системата на Националния съюз на ТПК и се определят стратегическ

Начало: 29.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-28/2009

Наименование: Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси

Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова Дойчинова

Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Маргарина Кръстева, гл.ас. д-р Екатерина Тошева, доц.д-р Мария Станимирова ИУ-Варна, гл.ас.д-р Дарина Заимова – Тракийски университет, д-р Ивелина Жечева – Сметна п

Описание: Основна цел на проекта: да се изяснят методологическите въпроси на подхода за сближаване на различията в развитието на селските райони на основата на прилагането на подхода ЛИДЕР. Да се оцени опита по създаване и утвърждаване на стратегии за местно р

Начало: 30.06.2009

Край: 30.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Стопанска академия "Д.А.Ценов"

Автор/и: Юлия Дойчинова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 263-269

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 08.11.2011

Наименование на научния форум: Икономиката и управлението на ХХІ век - решения за стабилност и растеж

Тема: Еволюция на кооперативните модели и форми: от кооперации към социални предприятия

Забележка: 09.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Димо Ангелов, Иван Кънчев, Юлия Дойчинова, Мария Станимирова, Радмил Николов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област

Име на списание/издателство: Издателство "Наука и икономика", Икономически университет Варна

Място на публикуване: гр.Варна

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: стр.27-49; 65-80; 242-251

Забележка: 09,02,2012

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Микели, Финландия

Организатор: Международен кооперативен алианс (ICA)

Автор/и: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев, Албена Митева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 25.09.2011

Дата на публикуване: 30.11.2011

Наименование на научния форум: ICA Global Research Conference 2011

Тема: Development of the System of Labour Productive Cooperatives in Bulgaria in terms of EU Membership

Забележка: 09.02.2012

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Рецензия на статия в сп."Икономика и управление на селското стопанство"Регионална оценка на демографския профил в селата преди и след приемането на България в ЕС

Автор/и: Минка Анастасова - Чопева

Доказателство: Рецензионен лист на сп.Икономика и управление на селското стопанство"

Забележка: 09,02,2012

Година: 2011 - Друго

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)

Наименование: СТРАТЕГИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПА 2020

Отговорна институция: НС на ТПК

Доказателство: материали на ХІІ конгрес на НС на ТПК

Забележка: 09.02.2012

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Теоретични основи на коеволюционното развитие

Автор/и: Георги Михнев

Доказателство: Рецензия - Научни трудове на УНСС

Забележка: 09.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев, Албена Митева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: The land-lease in Bulgaria – opportunities for better use of agricultural land

Име на списание/издателство: Krakowskie Studia Malopolskie, Vol.XV, №15/2011, Wydawnictwo Adam Marszalek

Място на публикуване: Краков, Полша

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 113-130

Забележка: 09.02.2012

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Капиталоемкост, рисковост и икономическа ефективност при плододаващите трайни насаждения отглеждани в планинските части на България

Автор/и: Валентина Пламенова Валериева-Нечова

Доказателство: Рецензионен лист на списание "Икономика и управление на селското стопанство"

Забележка: 09.02.2012

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ЛОЗАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Автор/и: Петър Борисов, Теодор Радев

Доказателство: Рецензионен лист на списание "Икономика и управление на селското стопанство"

Забележка: 09.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: APPROACH LEADER IN RURAL AREAS IN BULGARIA - FIRST LESSONS FROM THE ESTABLISHMENT OF LOCAL ACTION GROUPS

Име на списание/издателство: Trakia Journal of Sciences, The Official Scientific Journal of Trakia University,vol.9 spl.2

Място на публикуване: Стара Загора

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 48-54

Забележка: 21.02.2012

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Кооперативен и корпоративен мениджмънт

Автор/и: Ангел Петков, Николай Нейков

Доказателство: Рецензия за издателство "Авангард Прима"

Забележка: 21.02.2012

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: "Доцент" по шифър 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство на аграрния сектор)", обявен в ДВ, бр.36/10.05.2011 г.

Автор/и: Юлия Дойчинова

Доказателство: Становище - Аграрен университет Пловдив

Забележка: кандидат - гл.ас. д-р Елена Георгиева Георгиева

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: доцент по Икономика и управление (по отрасъл земеделие) в професионално направление с шифър 3.8. Икономика

Автор/и: Юлия Дойчинова

Доказателство: Становище - ЛТУ Агрономически факултет

Забележка: Кандидати - гл.ас.д-р Невена Алексова Шулева, доц.д-р Диляна Митова, д-р Атанас Русинов

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: УПРАВЛЕНСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Автор/и: Юлия Дойчинова

Доказателство: Становище - ЛТУ, факултет "Стопанско управление"

Забележка: докторант Юлиана Христова Колова

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 6

Наименование: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор в България

Ръководител: проф.д.ик.н.Иван Кънчев

Колектив: Доц.д-р Юлия Дойчинова, Доц.д-р Албена Митева, Гл. ас. д-р Зорница Стоянова, Иван Борисов Петков, проф.д.с.н.Димитър Брайков Мичев, Доц.д-р Димитър Иванов Димитров, Доц.д-р Лиляна Горчева Машева, Доц.д-р Стефчо Димитров Кемилев, Ас.Яна Василева Герч

Описание: Основната цел на научния проект е да се оценят и анализират състоянието и проблемите на българското лозарство и винарство в регионален план и на равнище земеделско стопанство и се разработи концепция за устойчивото му развитие и адаптиране към изискв

Начало: 20.04.2008

Край: 30.11.2010

Забележка: 28.03.2011

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 28

Наименование: Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси

Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова

Колектив: проф.д.ик.н.Иван Стойков Кънчев, доц.д-р Албена Тодорова Краева – Митева, гл.ас.д-р Зорница Димова Стоянова, гл.ас. д-р Екатерина Александрова Тошева, Деница Пламенова Стоянова, Станислава Андреева Иванова, Гл.ас.д-р Мария Радославова Станимирова, Гл

Описание: Цел на проекта е да се изяснят методологическите въпроси на подхода за сближаване на различията в развитието на селските райони на основата на прилагането на подхода ЛИДЕР. Да се оцени опита по създаване и утвърждаване на стратегии за местно развитие

Начало: 22.06.2009

Край: 30.11.2010

Забележка: 28.03.2011

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 119 Семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите

Място на провеждане: Капри, Италия

Организатор: Centro pe in Economia e Politica, (Italy), University of Bonn (Germany)

Автор/и: Юлия Маркова Дойчинова, Иван Кънчев, Албена Митева, Зорница Стоянова

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 1-3

Дата на провеждане: 01.07.2010

Дата на публикуване: 01.07.2010

Наименование на научния форум: ‘Sustainability in the Food Sector: Rethinking the Relationship between the Agro-Food System and the Natural, Social, Economic and Institutional Environments’

Тема: Development of viticulture and wine-growing sectors of the Republic of Bulgaria under the CAP

Забележка: 28.03.2011

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Юлия Маркова Дойчинова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Подходът "ЛИДЕР" - инструмент за устойчиво развитие на селските райони

Име на списание/издателство: Управление и устойчиво развитие

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 218-224

Забележка: 28.03.2011

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Юлия Маркова Дойчинова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Стилове на фермерство в семейния агробизнес

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-215

Забележка: 28.03.2011

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Юбилейна

Място на провеждане: Варна

Организатор: Икономически университет - Варна

Автор/и: Юлия Маркова Дойчинова, Иван Кънчев, Дарина Заимова

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 58-64

Дата на провеждане: 07.10.2010

Дата на публикуване: 07.10.2010

Наименование на научния форум: Предизвикателства пред агробизнеса и селските райони

Тема: Политиката за развитие на селските райони в контекста на европейския социален модел

Забележка: 28.03.2011

Година: 2010 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Оценка на устойчивостта на аграрния сектор

Автор/и: Никола Пищалов

Доказателство: Рецензия

Забележка: 29.03.2011