Юлия Маркова Дойчинова

Проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 280
Кабинет: 1062
Консултации: понеделник 12.00-14.00 ч.вторник 10.00-12.00 ч. онлайн

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.45 Е 4042 (карта) Ресурсен мениджмънт Екоикономика бакалаври редовно 163 16300
Л вторник 16.00 - 17.30 З П037 (карта) Аграрен мениджмънт Аграрен бизнес бакалаври редовно 163 16300
Л четвъртък 10.45 - 12.15 З 3039 (карта) Научна етика Екоикономика бакалаври редовно 184 НАУЧНА ЕТИКА
Л четвъртък 12.30 - 14.00 З 3039 (карта) Научна етика Аграрен бизнес бакалаври редовно 184 НАУЧНА ЕТИКА
Л 29.9.2023 г. - 1.10.2023 г. 9.00 - 17.30 Ж 1064 (карта) Екологичен бизнес и устойчиви управленски решения Екологично предприемачество (съвместна програма)- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 10.11.2023 г. - 12.11.2023 г. 9.00 - 17.30 Ж 1064 (карта) Екологичен бизнес и устойчиви управленски решения Екологично предприемачество (съвместна програма)- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800