Юлия Маркова Дойчинова

Проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 280
Кабинет: 1062
Консултации: понеделник 12.00-14.00 ч.вторник 10.00-12.00 ч. онлайн
Научни интереси: мултифункционален модел на земеделие, организационно преструктуриране; функциониране и управление на фамилни земеделски стопанства; развитие на селските райони