Научноизследователска дейност

Година: 2011 – Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Маргарита Харизанова, Мая Ламбовска, Надя Миронова, Цветана Стоянова, Татяна Кичева, Ангел Марчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Управлението на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знание – методологични и практически проблеми

Име на списание/издателство: Университетско издателство „Стопанство“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 8; 28 – 39; 82 – 90;124 – 145

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Бизнес комуникации

Година: 2011 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Социална отговорност на бизнеса

Година: 2010 – Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Миронова, Н.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение

Име на списание/издателство: Научни трудове

Място на публикуване: УИ „Стопанство“, УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 251-301

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Миронова, Н.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Комуникации при внедряване на системи за управление на знанието

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-132

Забележка:

Година: 2010 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2008

Наименование: Управление на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знания.

Ръководител: проф. д-р Маргарита Харизанова

Колектив: доц. д-р Надя Миронова, гл.ас. Цветана Стоянова, гл.ас. Ангел Марчев, ас. Татяна Щетинска

Описание: Изследване практиката на българските предприятия в управлението и използването на знания.

Начало: 01.06.2008

Край 20.11.2010

Забележка:

Leave a Reply