Вестник „24 часа“Ректорът проф. Димитър Димитров: Една от големите трансформации в УНСС беше промяната на учебното съдържание
15 септември 2023 г. 


Ректорът проф. Димитър Димитров: Една от големите трансформации в УНСС беше промяната на учебното съдържание

Ректорът проф. Димитър Димитров

Университетът открива учебната година в понеделник – 18 септември, ръководството си пожелава повече наука и инвестиции в образователни технологии

 

– Проф. Димитров, УНСС е сред най-динамично развиващите се университети през последните години, какви са промените, които осъществихте?

– Както отбелязахте, непрекъснато сме в някакъв процес на трансформация. Направихме доста промени, които занапред ще се виждат още по-отчетливо. Едни от големите трансформации бяха промените в учебното съдържание и учебните планове. Имаме повече избираеми дисциплини, повече възможности за студентите, повече упражнения. Това беше реформа, която в продължение на една година се осъществяваше с активното участие на всички колеги.

Другият ни наистина много сериозен трансформационен процес е в областта на дигитализацията. Ковид наложи бързо да вземем такива мерки, но заедно с това обезпечихме киберсигурността и общите изисквания към информационните технологии. И в момента реализираме голям проект за обновление на вътрешната ни компютърна мрежа, за да има по-бърз интернет и да можем да прилагаме нови технологии в обучението.

– Развитието на научната дейност носи ли добавена стойност на образователния процес?

– Неминуемо. Промените в областта на науката са стимулирани и от МОН, и от нашето виждане за необходимостта от такива. Засилихме капацитета на Центъра за подготовка на проекти и вече от първоначалните само няколко проекта към фонд “Научни изследвания” стигаме до 12–13 годишно. Увеличихме стимулите за публикации в индексираните сериозни списания и включването в престижните бази данни. Това доведе до близо 30% ръст на публикациите. Променихме политиката по отношение на командировките и участието в престижни научни конференции. В това отношение ни помогна и големият проект, който имаме – за модернизация на висшето образование. Там има включена много мобилност, задължително обвързана с публикуването на статия в индексирани научни списания. Нашето списание Economic alternatives също бе индексирано и се развива с една нова скорост, която е повод за научна гордост на университета. Подобри се и организацията за кандидатстване по проектите на Европейската комисия с международните ни партньори от ENGAGE.EU.

– Какво е най-важното, което предстои в развитието на УНСС?

– Потенциалът, който виждаме в бъдещето, е в увеличаване броя на научните изследвания, защото ние, като голям университет, имаме този капацитет. Процесът на дигитализация също няма да спира. Ще се развива непрекъснато, както и интернационализацията. Очакваме повече чуждестранни студенти.

За преподавателите ни се отварят различни нови възможности за научна работа и обмен на знания по “Фулбрайт” и мобилностите по проекта за модернизация на висшето образование.

Минаха няколко години от мандата ми и както обикновено става, резултатите вече се виждат отчетливо. Направихме усилия да бъдем зелен университет и вече откриваме фотоволтаичен парк, един от най-големите в сферата на образованието изобщо. Скоро ще завърши и ремонтът на нашата университетска библиотека. Стотици са мерките за енергийна ефективност и подобряване на учебния и административния процес, особено за студентите и преподавателите. Създават се няколко университетски кампуса, текат ремонти на общежития, все такива уж ежедневни неща, но с фокус към по-добра естетическа среда за живот и учене.

Като гледам какви резултати постигаме в мрежата ENGAGE.EU, ми се иска това, което правим с чуждестранните университети, да го направим и като българска университетска мрежа. Процесът до известна степен се стимулира от проекта за модернизация на висшето образование, но той трябва да продължи не само като съвместни програми или съвместна дигитализация на учебните дисциплини, а да се насърчават и научните изследвания, както и подобряването на връзката с изследователските университети.

Иска ми се да виждам повече такава интеграция на българските университети. Има много възможности за колаборации, например в областта на киберсигурността или на икономиката. Успешен пример са съвместните ни програми с Тракийския университет. Но това трябва да бъде насърчавано и на централно ниво. Мога да отбележа, че и по отношение на инвестициите в образователни технологии има изкривяване. Вниманието е насочено към училищата. Те имат 1 млрд. и 200 милиона за СТЕМ центрове. Университетите не получават нищо, просто ги няма в тази програма, което трябва да се промени бързо.

– Вероятно всички тези мерки дават отражение и върху интереса на кандидат-студентите към университета?

– Когато в един университет има пълнокръвен живот, неминуемо и интересът се повишава. Днес, за добро или лошо, информацията се разпространява бързо. Ние създадохме много добри връзки с бизнеса. Имаме съвместни бизнес академии с водещи компании. Създаваме отлични възможности за стажове, провеждаме много кариерно ориентирани събития и това води до почти 100% реализация на нашите възпитаници още от студентската скамейка.

Тази година предприехме такава кампания, която да ги ориентира как да се развиват по-нататък, и броят на кандидат-студентите нарасна с около 20%, което е своеобразен връх на последните години. Направихме и много улеснения като онлайн кандидатстване, онлайн записване, проведохме много състезания и пробни матури. Отлично работим с Асоциацията на икономическите училища. Създадохме и Асоциация на езиковите гимназии. Когато се работи на пълни обороти, хората виждат и оценяват това.

– Какво ще пожелаете на първокурсниците за новата академична година.

 Нека се възползват от всички възможности, които им предоставяме и ние като университет, и бизнесът, и международните ни програми. За тях предстои сериозна трансформация – да свикнат с новите условия и да станат по-самостоятелни. Нека бъдат любопитни към това, което ги очаква като студенти!

 


КМГ радио
Проф. д-р Димитър Димитров: Имаме добри примери за успешни и перспективни дуални програми с китайски университети
30 август 2023 г. 


Проф. д-р Димитър Димитров: Имаме добри примери за успешни
и перспективни дуални програми с китайски университети
Проф. д-р Димитър Димитров: Имаме добри примери за успешни и перспективни дуални програми с китайски университети

Специално за КМГ радио Китай разговаря с ректора на УНСС (Университет за национално и световно стопанство) проф. д-р Димитър Димитров, който ни запознава с някои основни аспекти от международното сътрудничество на най-авторитетното българско висше бизнес-учебно заведение, и по-специално с отношенията с китайските колеги и перспективите за това взаимодействие.

Проф. д-р Димитър Димитров е ректор на УНСС от 2019 г., като преди това е заемал различни ръководни позиции – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2015-2019), 16 години е ръководител катедра „Национална и регионална сигурност”. Самият той е завършил същия университет.

„УНСС е най-големият, най-старият, и най-авторитетният бизнес университет не само в България, но и в цяла Югоизточна Европа. Създаден през далечната 1920 г., от създаването си досега той е лидер в българското образование, като негови възпитаници са били представители на българския и световен елит,” казва в началото на разговора ни проф. Димитров. Той обяснява, че университетът има и специализирани центрове за изследователска дейност и е предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование и същевременно да съчетават наученото с практиката. Университетът има и дългогодишни контакти с няколко китайски висши учебни заведения.

– Проф. Димитров, моля разкажете ни повече за международното сътрудничество на УНСС, с кои страни в Европа и извън нея имате добри взаимоотношения или работите по съвместни проекти? Какъв е интересът, който проявяват младите хора от чужбина към УНСС?

– Можем да разделим международната дейност на университета на няколко нива, като първото е известната традиционна международна програма „Еразъм+”, по която се извършва обмен на студенти и преподаватели, предимно между европейските страни. В същото време имаме и мобилност на преподаватели и служители и извън Европейския съюз.

Другото ниво, което развиваме особено в последно време, е участието на нашия университет в престижния алианс от девет водещи европейски бизнес университета ENGAGE.EU – развиваме много сериозно сътрудничество с колегите ни от Франция, Италия, Австрия, Германия, Норвегия, като работим по съвместни програми, свързани със споделяне на образователни ресурси, виртуални мобилности и други. Именно виртуалните контакти бяха доста широко застъпени по време на covid –пандемията, но тенденцията остана и ще продължим. Идеята е този алианс в бъдеще да се превърне в единна структура като Европейски университет с над 100 000 студенти, и то специализирани в бизнес обучението. Това е голям проект и съвсем наскоро получихме потвърждение, че той ще продължи и в бъдеще.

Другите традиционни международни дейности на УНСС са свързани с приема на чуждестранни студенти. Разбира се, тук има доста особености, както за България, така и за другите страни. Езикът също е един от факторите, които оказват влияние. И като че ли най-успешен се явява разделът за съвместни дуални програми между нашия университет и някои чуждестранни университети. Защото е доста трудна задача да привлечем чуждестранни студенти – било от Китай, или от други страни и именно чрез т.нар. дуални програми реализирането вече се случва по-лесно.

– Кажете, моля, какви програми предлагате за чуждестранни студенти и как желаещите млади хора от Китай могат да учат в УНСС?

– Предлагаме шест бакалавърски програми на английски език и още няколко магистърски програми, също на английски. Така че, водещото е владеенето на английски език и желаещите, които идват индивидуално, могат да се запишат в тези програми. Могат да изучават и една година български език, и след това да се запишат. Имаме и такава възможност.

– Разкажете ни по-конкретно за сътрудничеството с китайски висши учебни заведения, какви са досегашните практики и какви перспективи виждате?

– Що се отнася до отношенията ни с Китай, имаме много добри примери за успешни дуални програми. Като един от най-новите примери давам магистърската програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език. По нея и имаме много добро виртуално сътрудничество с Шанхайския университет – Shanghai Jiao Tong University, като работим вече от няколко години. Програмата е включена в катедра „Международни икономически отношения” . Тук у нас студентите учат два семестъра и след това два семестъра в Шанхай. По време на Covid-пандемията това обучение беше онлайн, но идеята ни е то да бъде присъствено. Това е една възможност, която ще продължаваме да доразвиваме от тук нататък.

Друга програма, която вече няколко години върви е 4-годишна, бакалавърска програма по икономика, заедно с Университета за чужди езици Tianjin Foreign Studies University (TFSU). Всяка година има записани няколко студенти, като програмата се осъществява съвместно между двата университета. В момента част от студентите са в Китай.

Очакваме първите студенти от Китай да дойдат през есента и да учат присъствено в България, Те ще получат двойна диплома – от двамата ректори – от България и от Китай. Обучението е на английски език и интересът към тази програма е доста голям. Годишно в нея участват около 100 студенти от Китай, като в нея няма български студенти. Нашите преподаватели от катедра “Икономикс“ и от другите катедри са доста активни при провеждане на лекциите, и въпреки часовата разлика между двете страни и проблемите с covid –пандемията, програмата започна и вече върви добре.

Важно е да кажа също, че не всички студенти, които се записват в тази програма, ще дойдат в България – те могат да продължат обучението си и в Китай. Но повечето китайски студенти ще дойдат, за да получат двойните си дипломи – от България, и от Китай.

Вече няколко пъти провеждахме специални церемонии, съвместно с университета Тиендзин, по награждаване на студенти, заедно с техните родители, за да отбележим подобаващо напредъка на студентите.

Миналата година, заедно с Н.Пр. Дун Сяодзюн – извънреден и пълномощен посланик на КНР в България, открихме едно от най-новите ни общежития, в които се предвижда да бъдат настанени студентите от Китай, като условията в тях са много добри. Поддържаме и постоянни контакти с ректорския състав на Университета в Тиендзин. Заедно с вашия посланик открихме и Център за управление на дуалната бакалавърска програма по икономика с Университета за чужди езици Тиендзин (TFSU).

– УНСС, съвместно с колеги от някои китайски университети, работи и по редица научно-изследователски програми. Може ли да ни запознаете с по-важните от тях?

– Да, провеждаме и научни изследвания, които са по националния фонд „Научни изследвания” . Нашите колеги имат добри отношения и сътрудничество с Университета в Шанхай, неотдавна българска делегация посети университета там и обсъдиха различни проблеми, свързани с тези изследвания. Преди около две години в нашия университет дори имахме представител на Университета в Шанхай, по специален проект, който водеше курсове по китайски език. Но започна Covid-19 и нещата се прекратиха.
На практика съществуват много добри отношения между УНСС и нашите китайски партньори, които ние ще продължим да развиваме, защото имат голям потенциал.

– Кои са най-търсените специалности и програми, предпочитани от китайските студенти?

– Това е преди всичко програмата по икономика – магистърска и бакалавърска степен. Ако има друг механизъм те да идват в България или да кандидатстват, специалностите биха могли да се увеличат и да бъдат много повече. Имаме една международна програма, също на английски език по ядрена сигурност – „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на англ. език, която е с подкрепата на Международната агенция по атомна енергия, Досега по нея не сме имали китайски студенти, но се надяваме интересът да се засили, имали сме студенти от Индонезия, от Виетнам, от почти цяла Африка и от редица арабски страни. Аз лично бях в Китай през 2019 г. по линия на Международната агенция по атомна енергия и по-специално по ядрена сигурност и тогава посетихме техния Център за усъвършенстване по ядрена сигурност. И там обсъждахме също въпроси за китайски студенти в нашия университет. Тъй като тази програма е доста специализирана, по нея се приема по един студент от различните страни, като тя също е на английски език.

– Неотдавна УНСС сключи Меморандум за съвместна дейност с Центъра за насърчаване на сътрудничеството в селското стопанство между Китай и ЦИЕ към Министерството на земеделието. Къде виждате мястото на университета и какво предвиждате и очаква като резултат от това сътрудничество?

– Като бизнес-университет УНСС има поне десетина специалности, които имат отношение към аграрната икономика и бизнес, имаме няколко бакалавърски и магистърски програми, свързани с дигитализацията, информационните технологии, иновациите. Знаем, че във всички отрасли на икономиката имаме дигитализиране и използване на новите технологии – това е характерно за глобалния свят, в който живеем.

Заедно с директора на Центъра за насърчаване сътрудничеството между Китай и ЦИЕ д-р Момчил Станишев, сме единодушни, че това споразумение дава нови възможности за прилагането на нови форми за сътрудничество – например публични лекции на наши студенти, използване на експертизата на Центъра при нас, но също и на експерти от Китай, които идват по различен повод в България по покана на Центъра и за участие в различни събития, организирани от него в рамките на Инициативата за сътрудничество Китай- ЦИЕ. Това е много добра възможност за засилване на сътрудничеството, защото има много голям потенциал – онова, пред което селското стопанство и земеделието са изправени е необходимостта от дигитализация на всички процеси. Всичко това изисква много добър контрол и подреждане във веригата и бизнесът трябва да познава добре изискванията и възможностите на дигитализацията и новите технологии. Според мен, задачата на един бизнес-университет като УНСС е да бъде част от всички тези активности .

Тук бих искал да припомня, че в университета имаме т.нар. Център за големи данни Именно икономиката на големите данни е най-актуалното направление в момента. И ако искаме да се случи всичко, което планираме, да имаме подходящи проекти и нещата да се развиват последователно, нашият Център, който има огромен капацитет, би могъл да участва активно в дигитализацията на селското стопанство и земеделието не само у нас, но и в редица други страни.

В очакване сме на стартирането на Проект за големите данни и в тази насока, един от важните елементи, особено за България е свързан с проблемите на сигурността – най-общо казано. Тук могат да се включат пътния трафик, видеонаблюдението, анализ на всички тези данни.

Проф. Димитров допълни, че УНСС е член и на „Национален център за компетентност в рамките на EuroHPC JU фаза 2“. Проектът EuroCC2 е насочен към развитието по най-ефективен начин на мрежа от национални центрове за компетентност в рамките на всички европейски страни в областта на технологиите за високопроизводителни пресмятания HPC+ и изкуствен интелект. Амбициозната цел на европейско ниво е да се изгради капацитет от технологии и компетентности, които да бъдат предоставени като актуални услуги в помощ на бизнеса, публичната администрация и академичните среди.
Като заключение мога да кажа, че имаме добри перспективи за развитие и съчетаване на образованието и практическото му прилагане, като в тази насока имаме и потенциал за добро сътрудничество с Китай и със страните от ЦИЕ.

 


Cross
14 юли 2023 г.   
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров: Второто класиране излиза на 18 юли, вече не изискваме медицинско при записване

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров:
Второто класиране излиза на 18 юли, вече не изискваме медицинско при записване

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров: Второто класиране излиза на 18 юли, вече не изискваме медицинско при записване

В платена форма на обучение кандидатите не чакат класирания, с изключение на право, журналистика и съвместните програми, към които има по-голям интерес

Проф. Димитров, остава само един ден за записване след първо класиране, как оценявате кампанията?
– Имаме над 6200 кандидат-студенти. Класирахме около 4500, съобразно нашия капацитет. До момента има 1624 записани студенти, от които 917 присъствено и 707 онлайн. 1041от класираните на по-ниско желание са потвърдили участие във второ класиране, както и 1561 от резервите.
Очаквате ли някакви промени при второто класиране?
– При второто класиране местата, по които се разпределя държавна поръчка, са по-малко. Ние ще огледаме нашия капацитет за платено обучение, тъй като това е една допълнителна възможност за кандидат-студентите. Искам да подчертая, че тези, които изберат платена форма на обучение, могат да се запишат веднага, с изключение на „Право“, „Медии и журналистика“ и съвместните програми, към които има по-голям интерес и ще има допълнително класиране даже и за платеното обучение.
Има ли разлика между платено обучение и обучение по държавна поръчка?
– На практика няма особена разлика между „държавна поръчка“ и платено обучение. Студентите учат заедно. Качеството е едно и също. Разликата в таксите, които се заплащат, е няколкостотин лева, в зависимост от специалността и формата на обучение. Така че тези, които искат да бъдат сигурни, че ще продължат обучението си в УНСС, могат да се възползват от тази възможност. Вече имаме близо 436 записани студенти за платено обучение.
Как оценявате организацията по време на записването?
– Много ни помогна това, че вече голяма част от кандидатстването и след това записването или потвърждаването за следващо класиране е вече онлайн. Около 70 % от кандидат-студентите вече използват тази възможност. Това ни спести опашките от хиляди чакащи пред банкови офиси и гишетата на администрацията. И още едно важно облекчение. Вчера на Ректорски съвет взехме решение да отпаднат медицинските свидетелства, за да улесним процеса на записване.
Кога ще обявите второто класиране?
-Ще излезе на 18 юли (вторник), но има вероятност да сме готови още в понеделник следобед. Почти веднага нашият софтуерен робот ще започне да изпраща съобщения на класираните кандидати и на тези, които имат шанс да продължат по-нататък. Новите моменти са, че вече публикуваме минималните балове за желаните специалности и броя на хората, които са чакащи в листата, така че кандидат-студентите да се ориентират по-добре. Имаме много запитвания от кандидат-студенти дали имат шансове за по-нататъшно класиране. В момента на практика никой не може да отговори на тези въпроси, защото това зависи от поведението и избора на останалите кандидат-студенти. Те може да са приети в други университети, може да изчакват второ или трето класиране, може да имат някакви други планове и няма как да бъде прогнозирано, независимо от резултатите от миналата година.
Държа да припомня, че записването може да става онлайн или на място в отдел „Студенти – бакалавър“.
Удължихме онлайн записването с половин ден, така че кандидатите могат да се възползват от тази възможност до 12:00 часа на 16 юли 2023.
На място в УНСС записването ще продължи и в събота 15 юли в рамките на работното време на отдел „Студенти-бакалаври“ – 16:45 часа.
Всички, които срещат затруднения при записването, могат да потърсят помощ чрез нашия Център за кандидатстудентски въпроси – тел. 02 905 29 99 или на e-mail: [email protected]
Още информация тук