Марияна Николова Кътева

Гл.ас. д-р Марияна Николова Кътева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 649
Кабинет: 2127
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 10.00 - 12.00ч. Четвъртък: 10.00 - 12.00ч.
Научни интереси: Омниканална търговия, Търговско посредничество, Управление на веригата за доставки, Конкурентоспособност на търговски вериги.