Марияна Николова Кътева

Гл.ас. д-р Марияна Николова Кътева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 649
Кабинет: 2127
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 10.00 - 12.00ч. Четвъртък: 10.00 - 12.00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 12.30 - 14.00 З 3037 (карта) Управление на продажбите Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1743
У четвъртък 12.30 - 14.00 З 3037 (карта) Управление на продажбите Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1744
У четвъртък 12.30 - 14.00 З 3037 (карта) Управление на продажбите Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1745
Л четвъртък 14.15 - 15.45 А 3006 (карта) Управление на веригата за доставки Икономика на търговията бакалаври редовно 167 16700
У четвъртък 16.00 - 17.30 А 3006 (карта) Управление на веригата за доставки Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1632
У четвъртък 16.00 - 17.30 А 3006 (карта) Управление на веригата за доставки Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1633
У четвъртък 16.00 - 17.30 А 3006 (карта) Управление на веригата за доставки Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1634