Марияна Николова Кътева

Гл.ас. д-р Марияна Николова Кътева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 649
Кабинет: 2127
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 10.00 - 12.00ч. Четвъртък: 10.00 - 12.00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 30.5.2024 г. 9.00 А 3006 (карта) Управление на веригата за доставки Икономика на търговията редовно бакалавър 167
лятна поправителна 6.6.2024 г. 9.00 В 2023 (карта) Управление на веригата за доставки Икономика на търговията редовно бакалавър 167
годишна поправителна 14.6.2024 г. 11.00 З П038 (карта) Търговия Икономика на туризма редовно бакалавър 126
годишна поправителна 14.6.2024 г. 11.00 З П038 (карта) Търговия Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 126
годишна поправителна 14.6.2024 г. 11.00 З П038 (карта) Търговия Международни икономически отношения редовно бакалавър 126
годишна поправителна 14.6.2024 г. 15.00 З П036 (карта) Търговско посредничество Икономика на търговията редовно бакалавър 178
годишна поправителна 14.6.2024 г. 15.00 З П036 (карта) Управление на веригата за доставки Икономика на търговията редовно бакалавър 167