Изнесени лекции в Университета на Гранада

Д-р Николай Величков изнесе лекции в Университета на Гранада – гр. Сеута, в рамките на осъществена преподавателска мобилност по програма Еразъм+. Тема на ликционния курс: Measuring Macroeconomy – Theoretical and Empirical Dimensions.

20190516_123648

Девето състезание по Микроикономика

На 21.02.18 г. в Ритуалната зала на НТБГ се проведе Деветото състезание по Микроикономика, в което се включиха 50 ученици от гимназията. Представянето им бе оценявано от жури  с председател д-р Николай Величков – преподавател в катедра „Икономикс“ на УНСС и бивш възпитаник на НТБГ. Специален гост на събитието беше доц. д-р Стела Ралева – зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ в УНСС.

9f5668fe9169af6e1c69a57bf3b06177aa14329789aa2f0d7cac797d0c5e23d8e5202ddd9f8a7cde

 

Повече информация за събитието може да бъде намерена тук.

 

Изнесени лекции в „Czech University of Life Sciences Prague“

През месец април 2016 г. д-р Николай Величков беше гост-преподавател в „Czech University of Life Sciences Prague“ (Чехия), където представи лекции на тема Fiscal Policies in the EU – Comparative Analysis of Old and New Member States.

Изнесени лекции в Университета на Саргоса, Испания

През месец май ас. Николай Величков изнесе лекции на тема Fiscаl Policy at the International Level: Consistency and the Role of Coordination” пред студенти и представители на академичния състав в Университета на Сарагоса, Испания.

Повече информация за посещението може да се намери на линка по-долу:

http://departments.unwe.bg/economics/bg/news/

 

Шесто състезание по Микроикономика

На 24.02.2015 г. ас. Николай Величков участва като член на жури на шестото състезание по Микроикономика за ученици от НТБГ и студенти първи курс в УНСС. На състезанието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д-р Трайчо Спасов и ръководството на НТБГ.

4825a_SM1

 

Изнесени лекции в „Radom Academy of Еconomics“

По покана на „Radom Academy of Еconomics“ през месец март 2014 г. ас. Николай Величков изнесе лекция (на анлийски ез.) на тема: „Фискалната политика в страните-членки на ЕС от ЦИЕ в условията на последната световна икономическа криза“ пред студенти и представители на академичния състав. По време на посещението в полския университет са дискутирани и въпроси, свързани с международна обмяна на опит в областта на учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност между „Radom Academy of Еconomics“ и УНСС.

Катедра „Икономикс“ продължава дългогодишното си сътрудничество с НТБГ

На 21.02.2014 г.  ас. Николай Величков бе председател на журито в състезанието по Микроикономика на НТБГ, което се проведе в УНСС. На откриването му в голямата конферентна зала на университета присъства проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, който връчи възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ на директорката на НТБГ Емилия Иванова „за ползотворно сътрудничество и във връзка със 101 години от нейното основаване“.

Изнесени лекции в Университета Евора, Португалия

През месец май 2013 г. ас. Николай Величков посети Университета Евора-Португалия, където изнесе лекции на тема „Fiscal Policy during the Global Crisis“. По време на посещението са реализирани и срещи с ръководствата на различни департаменти с цел международна обмяна на опит в областта на учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност.

Сътрудничество между висшето и средното образование

УНСС и в частност катедра „Икономикс“ имат дългогодишно сътрудничество с Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). В тази връзка ас. Николай Величков беше поканен и взе участие в комисия при оценяването на знанията на ученици от гимназията по „Обща икономическа теория“ в състезанието „Ние знаем повече“. Гости на състезанието бяха проф. д-р Огнян Симеонов – първи заместник-ректор на УНСС и ръководител катедра „Финансов контрол“, както и доц. д-р Марчо Марков – заместник-ректор и ръководител катедра „Икономикс“.

Акцентът на срещата с ръководството на гимназията беше поставен върху задълбочаването на сътрудничеството между висшето и средното образование, полза от което ще имат  учениците – потенциални бъдещи студенти.

Комисията в същия състав участва и в оценяването на представянето на учебните формиравания на  ХІV-тия панаир по проект „Интегративно практическо обучение“, разработван от  НТБГ и посветен на 100-годишнината от създаването на гимназията.