Ръководител катедра
Катедра "Информатика"
Росен Иванов Кирилов

Доц. д-р Росен Иванов Кирилов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 451, (02) 8195 312
Кабинет: ИТ-001, 2068А
Консултации: Онлайн в Teams

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИ I-4/2011 г.

Наименование: Изследване на възможностите и проектиране на общинска компютърна информационна система с модул за ранно предупреждаване

Ръководител: доц. д-р Росен Иванов Кирилов

Колектив: доц. д-р Димитър Велев, ас. д-р Катя Страхилова, докторант Пламен Милев

Описание: Проекта е насочен към проектирането на общинска компютърна информационна система с модул за ранно предупреждаване

Начало: 01.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка: отчетен междинен етап на 22.03.2012 г.

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Документация за IBM Cognos 8 във връзка с нов учебен курс

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: гр. София

Организатор: УНСС, Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Автор/и: доц. д-р Росен Иванов Кирилов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 127 до 134 - общо 8 стр.

Дата на провеждане: 02.12.2011

Дата на публикуване: 02.12.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието"

Тема: Софтуер за риск мениджмънт

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: гр. София

Организатор: УНСС, Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Автор/и: доц. д-р Росен Иванов Кирилов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 119 до 127 - общо 9 стр.

Дата на провеждане: 02.12.2011

Дата на публикуване: 02.12.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието"

Тема: Бизнес процеси и системи за управление на качеството

Забележка: няма

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Изследване възможностите за проектиране на общински компютърни информационни системи

Година: 2010 - Друго

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Изследване на възможностите на онлайн социалните мрежи

Автор/и: доц. д-р Димитър Георгиев Велев

Доказателство: Студията е приета за публикуване в "Научни трудове" на УНСС

Забележка: Рецензия на студия за "Научни трудове" на УНСС

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 – 21/2009 г.

Наименование: Изследване на възможностите на бизнес-модела Enterprise 2.0 за повишаване конкуретноспособността на българските фирми

Ръководител: доц. д-р Димитър Георгиев Велев

Колектив: доц. д-р Росен Иванов Кирилов, доц. д-р Моника Веселинова Цанева, доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева, доц. д-р Георги Павлов Павлов, гл.ас. д-р Георги Георгиев Пенчев, ст.н.с. II ст. д-р Пламена Венцеславова Златева, ст.н.с. II ст. д-р Силвия Б

Описание: -

Начало: 04.2009

Край: 04.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: гр. Свищов

Организатор: СА "Д.А.Ценов" - Свищов

Автор/и: доц. д-р Димитър Георгиев Велев, доц. д-р Росен Иванов Кирилов

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 23.04.2010

Дата на публикуване: 23.04.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия – 23/04/2010 – 24/04/2010 г.”, организирана от катедра “Бизнес информатика” на СА „Д.А.Ценов” - Свищов

Тема: Технологични изисквания за внедряване на бизнес модела Enterprise 2.0 в корпоративни системи за управление

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: гр. Свищов

Организатор: СА „Д.А.Ценов” - Свищов

Автор/и: доц. д-р Росен Иванов Кирилов, доц. д-р Димитър Георгиев Велев

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 23.04.2010

Дата на публикуване: 23.04.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия – 23/04/2010 – 24/04/2010 г.”, организирана от катедра “Бизнес информатика” на СА „Д.А.Ценов” - Свищов

Тема: Методи за измерване ефективността на софтуерните решения в малки и средни предприятия

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: гр. Свищов

Организатор: СА „Д.А.Ценов” - Свищов

Автор/и: доц. д-р Росен Иванов Кирилов, Катя Емилова Страхилова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 23.04.2010

Дата на публикуване: 23.04.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия – 23/04/2010 – 24/04/2010 г.”, организирана от катедра “Бизнес информатика” на СА „Д.А.Ценов” - Свищов

Тема: Цифровизацията в отношенията общинска администрация – малък и среден бизнес

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: гр. София

Организатор: Факултет “Приложна информатика и статистика” на УНСС

Автор/и: доц. д-р Росен Иванов Кирилов, Катя Емилова Страхилова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 5

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 01.12.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката – 08/10/2010 – 09/10/2010 г.”, организирана от факултет “Приложна информатика и статистика” на УНСС – София

Тема: Състояние и насоки за развитие на информационните технологии в общините

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 5

Място на провеждане: гр. София

Организатор: Факултет “Приложна информатика и статистика” на УНСС – София

Автор/и: доц. д-р Росен Иванов Кирилов, Пламен Христов Милев

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 01.12.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката – 08/10/2010 – 09/10/2010 г.”, организирана от факултет “Приложна информатика и статистика” на УНСС – София

Тема: Аспекти на информационния проблем в публичния сектор

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц. Александрина Мурджева, гл. ас. Антон Палазов, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, доц. Ваня Лазарова, доц. Димитър Велев, доц. Емил Денчев, гл.ас. Илко Великов, доц. Камелия Стефанова, гл. ас. Митко Радоев, доц. Моника Цанева, доц. Росен Кирилов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Информационни системи и технологии

Име на списание/издателство: Издателство "Авангард прима"

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: от 88 до 118 вкл. и от 449 до 478 вкл.

Забележка: Глава 3 и глава 13