Ръководител катедра
Катедра "Информатика"
Росен Иванов Кирилов

Доц. д-р Росен Иванов Кирилов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 451, (02) 8195 312
Кабинет: ИТ-001, 2068А
Консултации: Онлайн в Teams

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 17.2.2024 г. - 18.2.2024 г.
17.2.2024 г. онлайн занятие
18.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Б 4024)
9.00 - 17.30 Б 4024 (карта) Дигитални финанси Дигитална икономика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800