Ръководител катедра
Катедра "Информатика"
Росен Иванов Кирилов

Доц. д-р Росен Иванов Кирилов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 451, (02) 8195 312
Кабинет: ИТ-001, 2068А
Консултации: Онлайн в Teams
Научни интереси: Разработка и управление на информационни системи, Информационни технологии във финансовата система