Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 601
Кабинет: 2126
Консултации: Онлайн консултации: Сряда 14.00-16.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 17.2.2024 г. - 18.2.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2113 (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 9.3.2024 г. - 10.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2113 (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 16.3.2024 г. - 17.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2113 (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л понеделник 09.00 - 10.30 В 2023 (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 167 16700