Година: 2011 - Проект / Програма

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Геоикономика

Автор/и: Докова, Петров

Доказателство: изд. Стопанство

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : 69

Наименование: Оценка на общинската приходна администрация

Ръководител: Катя Страхилова

Доказателство: Завършен проект

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 69

Място на провеждане: УНСС

Организатор: НИД

Роля в проявата /доказателства за участие/: Участие

Дата на провеждане: 01.01.2011

Наименование на научния форум: Програмен съвет на НИД

Забележка: Многократно участие

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : 70

Наименование: Проект

Ръководител: Владимир Вълков

Доказателство: Завършен проект

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Цветка Стоенчева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Финансови и икономически инструменти за провеждане на регионална политика

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 212

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 970/2010 г.

Място на провеждане: УНСС

Организатор: НИД

Роля в проявата /доказателства за участие/: заседания

Дата на провеждане: 17.03.2010

Наименование на научния форум: Програмен съвет на НИД

Забележка: