Венелин Николаев Бошнаков

Проф. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: 02 8195 645
Кабинет: 2076
Консултации: По обявен график на инфо-таблото на катедра СИ. Необходимо е предварително уточняване чрез ел.поща.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.2.2024 г. - 18.2.2024 г.
18.2.2024 г. онлайн занятие
25.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Ж 2093)
9.00 - 17.30 Ж 2093 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 24.2.2024 г. - 25.2.2024 г.
18.2.2024 г. онлайн занятие
25.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З 2060)
9.00 - 17.30 З 2060 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 9.3.2024 г. - 10.3.2024 г. 9.00 - 17.30 З 2083 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л вторник 09.00 - 12.15 З 2064 (карта) Приложна иконометрия Статистика и иконометрия бакалаври редовно 169 16900
Л понеделник 16.00 - 19.15 203К (карта) Статистика Бизнес администрация бакалаври редовно 207 20700
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Статистика Публична администрация бакалаври редовно 208 20800
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Статистика Регионално развитие бакалаври редовно 208 20800