Заместник-ректор
по международната дейност
Директор
Янко Чавдаров Христозов

Доц. д-р Янко Чавдаров Христозов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Понеделник 12:30 - 14:00 (онлайн)Сряда 12:30 - 14:00 (онлайн)

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Yanko Hristozov
Заглавие: FINANCIAL CONDITION OF BULGARIAN ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF INFLATION
Издание (наименование,том/кн./бр.№): INFLATION 2022 - CIRCUMSTANCES, CHALLENGES, IMPACT
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Yanko Hristozov
Заглавие: What Happened to Bulgaria and the Eurozone
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Challenges in the Context of Pandemic and War Circumstances. Monetary and Economic Research Center 8th Annual Conference
Страници от-до: 97-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Dimitrer Nenkov, Yanko Hristozov
Заглавие: DCF VALUATION: THE INTERRELATION BETWEEN THE DYNAMICS OF OPERATING REVENUE AND GROSS INVESTMENTS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies, Vol. 32(7)
Страници от-до: 114-138
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически институт на БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Shterzo Nozharov, Yanko Hristozov
Заглавие: EFFECTS ON THE BUSINESS IN THE CONDITIONS OF SUPERIOR CRISES
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ECONOMICS. Innovative and Economics Research Journal
Страници от-до: 223-231
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Oikos Institute - Research Centre
Място на публикуване (град, държава): Bosnia and Herzegovina
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-2023
Наименование: Отражение на екзогенните шокове върху икономиката и финансите на предприятията в България в процеса на дигитална трансформация
Ръководител: Янко Христозов
Колектив: Щерьо Ножаров, Ангел Стойков, Тони Стоянова
Описание: Целта на авторите е да осъществят това изследване под призмата на дигиталната трансформация. Анализът за влиянието на екзогенните шокове върху икономиката и финансите на предприятията в България в процеса на дигитална трансформация е изключително акт
Начало (година): 2023
Начало (месец): 01
Край (година): 2025
Край (месец): 01
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ - 2/2020
Наименование: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ (НА ПРИМЕРА НА РАЗВИТИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИВАЩИЯ СЕ КАПИТАЛОВ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ)
Ръководител: Димитър Ненков
Колектив: Димитър Ненков, Янко Христозов, Валя Василева
Описание: Описват се проблемите при определяне на стойността на акциите.
Начало (година): 2020
Начало (месец): 05
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка: не

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христозов, Я., Николова, Н., Гълъбов, М., Беев, И., Тасева, Г.
Заглавие: Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялсот в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 214
Страници от-до: 1-214
Процент участие в съавторство: 90
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка: не

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Христозов, Я., Николова, Н., Гълъбов, М., Беев, И., Тасева, Г.
Заглавие: Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялост в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2012
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 214
Страници от-до: 1-214
Процент участие в съавторство: 90
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка: не

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Hristozov, Y.
Заглавие: Liquidity of Non-financial Corporations: Evidence from Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives issue 3
Страници от-до: 389-406
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): IK - UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: no

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Hristozov, Y.
Заглавие: Financial Analysis as a Key Component of the Business Valuation
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Business and Accounting Research Journal, vol. 5, issue 1
Страници от-до: 9-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung
Място на публикуване (град, държава): Lampung, Indonesia
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: no

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Effects of Coronavirus Pandemic on the Economic Performance of Bulgaria and the EU
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Доказателство: служебна бележка
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД 4/2018, УНСС
Наименование: Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялост в България
Ръководител: Янко Христозов
Колектив: Надежда Николова, Ивайло Беев, Марин Гълъбов, Драгомир Стефанов
Описание: Актуално изследване за ликвидността и задлъжнялостта на българските фирми
Начало (година): 2018
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 04
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД-НИ-2-2020
Наименование: Актуални проблеми на определяне стойността на акциите на капиталовите пазари (на примера на развитите капиталови пазари и развиващия се капиталов пазар в България)
Ръководител: Димитър Ненков
Колектив: Янко Христозов, Вала Василева
Описание: Предлаганият научноизследователски проект е на особено актуална тема, която е предимно в областта на финансовия мениджмънт на компаниите.
Начало (година): 2020
Начало (месец): 01
Край (година): 2023
Край (месец): 01
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Ненков, Д., Христозов, Я.
Заглавие: Копоративни финанси. Учебно помагало
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Общ брой страници: 218
Страници от-до: 0-218
Процент участие в съавторство: 75
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: Състояние на фирмената задлъжнялост в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 09
Общ брой страници: 246
Страници от-до: 0-246
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 15
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Yanko Hristozov
Заглавие: Corporate Indebtedness of Non-Financial Corporations in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives Journal, issue 4
Страници от-до: 536-566
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): IK - UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Yanko Hristozov
Заглавие: Analysis of the corporate Debt Situation Implication on Risk Company’s Development
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Business and Accounting Research Journal
Страници от-до: 95-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung
Място на публикуване (град, държава): Lampung, Indonesia
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Beev, I., Hristozov, Y
Заглавие: Welfare and Basic Income: Theoretical Implication in The Slemrod / Work-Leisure Model, Graphical Interpretation.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Finance, Accounting and Business Analysis, v. 2, issue 1
Страници от-до: 35-44
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Public Finance Institute
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: Корпоративният дълг на предприятията от сектор „Операции с недвижими имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти и бизнес, т. 4, бр.1
Страници от-до: 59-66
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Hristozov, Y., Chobanov, P.
Заглавие: Innovation Environment towards smart Specialization and circular Economy
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies Journal
Страници от-до: 79-105
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Gechev, R., Beev, I., Hristozov, Y.
Заглавие: Expected Effects of the Euro Adoption in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies Journal
Страници от-до: 19-44
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: ВОДИ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО ДО ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ? МИТ ИЛИ ФАКТ?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Народностопански архив
Страници от-до: 3-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АИ Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: ВОДИ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО ДО ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ? МИТ ИЛИ ФАКТ?
Наименование на сборник: Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите
Страници от-до: 99-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН15/10 от 11.12.2017 г.
Наименование: Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България
Ръководител: Силвия Трифонова
Колектив: проф. д.ик.н. Николай Неновски, доц. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Атанас Атанасов, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, гл. ас. д-р Янко Христозов, Свилен Колев и др.
Описание: Оценка на ефектите за България от иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки.
Начало (година): 2017
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка: не

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-ОПР01/4
Наименование: Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика
Ръководител: Милен Балтов
Колектив: Милен Балтов, Костадин Костадинов, Янко Христозов, Николай Щерев
Описание: Целта на проекта е да се изведе модел за индексиране на иновационната активност на фирмите в национален (на макро ниво) и в регионален план (на микро ниво в два планови региона) в зависимост от отрасловата им принадлежност (по НКИД) и установяване на
Начало (година): 2018
Начало (месец): 12
Край (година): 12
Край (месец): 2021
Забележка: не

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 4-2018
Наименование: ПОТЕНЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ В БЪЛГАРИЯ ЯНКО ХРИСТОЗОВ
Ръководител: Янко Христозов
Колектив: Надежда Николова, Ивайло Беев, Марин Гълъбов и др.
Описание: Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е да се изследва състоянието на платежоспособността на предприятията от нефинансовия сектор в България и да се потърси връзката между ликвидност и задлъжнялост, да се изведат индикатори за ранно пр
Начало (година): 2018
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка: не

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ - 4 / 2018
Наименование: СЪСТОЯНИЕ, ИНДИКАТОРИ И ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА И ФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ В БЪЛГАРИЯ
Ръководител: Янко Христозов
Колектив: проф. Н. Николова, доц. д-р Ивайло Беев, доц. д-р М. Гълъбов
Описание: В проекта се проследяват нивата на ликвидност и задлъжнялост в предприятията от българската икономика.
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: Ефекти върху инфлацията от присъединяването на прибалтийските държави към еврозоната", сборник с доклади от конференция
Наименование на сборник: ЕС- Изместеният център и новата периферия
Страници от-до: 141-151
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: How to manage the liquidity and fight the firm debt
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Business and Accounting Research Journal
Страници от-до: 23-33
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung
Място на публикуване (град, държава): Лампунг, Индонезия
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: не

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 2016-1-BG01-KA202-023738
Наименование: International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA)
Ръководител: Янислав Желев
Колектив: БСУ, БИС, Латвийски колеж по култура, Технологичен лицей „Джордж Бибеску“- Румъния
Описание: Основната цел на проекта ISTRA е разработване и тестване на две обучителни програми с иновативен подход и съдържание за професионално образование и обучение и продължаващо професионално образование и обучение по две широко приложими серии стандарти (
Начало (година): 2016
Начало (месец): 05
Край (година): 2018
Край (месец): 06
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: ДИСКУСИЯТА ОТНОСНО ЗАПАЗВАНЕТО ИЛИ ПРЕМАХВАНЕТО НА ВАЛУТНИЯ БОРД В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ
Наименование на сборник: Сборник с доклади от конференция, МРС
Страници от-до: 101-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ (2007-2016)
Наименование на сборник: Сборник с доклади от конференция, МРС
Страници от-до: 150-160
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA
Наименование: BizMOOC - Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business
Ръководител: Christian Fredl
Колектив: FH JOANNEUM Graz (AT), Open University (UK), University de Alicante (ES)
Описание: Създава общ набор от знания и идентифицира нуждите на целевите групи “businesses “, “labour force/society” & “HEIs without MOOCs” Интегрира, разработва и публикува интерактивната MOOC BOOK с насоки, препоръки и добри практики за всяка целева група И
Начало (година): 2017
Начало (месец): 08
Край (година): 2018
Край (месец): 02
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: Икономическата свобода в България и Европа 2010-2016 г.
Наименование на сборник: Икономическата (не)свобода
Страници от-до: 25-33
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: Corporate liquidity management’s new approaches
Издание (наименование,том/кн./бр.№): МЕРЕЖЕВИЙ БІЗНЕС І ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД
Страници от-до: 109-113
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Полтавський університет економіки і торгівлі
Място на публикуване (град, държава): Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА В СЕКТОР „ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ“ (2010-2015 г.)
Наименование на сборник: Мобилност за един свързан свят
Страници от-до: 112-122
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, катедра Транспорт
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ Й ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Страници от-до: 239-243
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Място на публикуване (град, държава): Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Янко Христозов
Заглавие: Some key issues regarding the provision of solvency in the enterprise
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Народностопански архив", книга 3,
Страници от-до: 37-52
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Д.А.Ценов
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Надежда Димитрова Николова, Янко Чавдаров Христозов
Заглавие: Анализ на ликвидността в ключови сектори от българската икономика преди и след финансово – икономическата криза
Наименование на сборник: Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 98
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Янко Чавдаров Христозов
Заглавие: Пътят на България към еврозоната. С или без валутен борд?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): списание Бизнес посоки, бр. 1
Страници от-до: 22 до 32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Бургаски свободен университет
Място на публикуване (град, държава): Бургас
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Янко Чавдаров Христозов
Заглавие: Анализ и устойчиво развитие на предприятията чрез управлението на някои ключови финансови показатели
Издание (наименование,том/кн./бр.№): списание Управление и устойчиво развитие
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Лесотехнически университет
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Янко Чавдаров Христозов
Заглавие: Изпълнение на критериите за номинална конвергенция преди присъединяването на България към еврозоната
Наименование на сборник: сборник с доклади
Страници от-до: 487 до 496
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Бургаски свободен университет
Място на публикуване (град, държава): Бургас
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-12/2015
Наименование: Паричните политики на балканския регион. Бъдеще на еврозоната на Балканите.
Ръководител: Пенчо Пенчев
Колектив: Николай Неновски, Пенчо Пенчев, Диана Митева, Росица Тончева, Янко Христозов
Описание: международна научна конференция
Начало (година): 2015
Начало (месец): 8
Край (година): 2015
Край (месец): 10
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-10/2015
Наименование: Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна
Ръководител: Стоян Александров
Колектив: Стоян Александров, Милети Младенов, Диана Митева, Росица Тончева, Янко Христозов
Описание: международна научна конференция
Начало (година): 2015
Начало (месец): 4
Край (година): 2015
Край (месец): 6
Забележка: