Заместник-ректор
по международната дейност
Директор
Янко Чавдаров Христозов

Доц. д-р Янко Чавдаров Христозов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Понеделник 12:30 - 14:00 (онлайн)Сряда 12:30 - 14:00 (онлайн)

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг редовно бакалавър 155
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия редовно бакалавър 150
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Макроикономика редовно бакалавър 150
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране редовно бакалавър 155
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика редовно бакалавър 150
лятна редовна 22.5.2024 г. 13.45 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Макроикономика редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия редовно бакалавър 150
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране редовно бакалавър 155
лятна поправителна 4.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг редовно бакалавър 155
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Основи на финансите Финансов контрол редовно бакалавър 115
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Основи на финансите Икономика на туризма редовно бакалавър 126
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Основи на финансите Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 126
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Основи на финансите Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 153
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Основи на финансите Международни икономически отношения редовно бакалавър 126
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Основи на финансите Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 157
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Основи на финансите Икономика на търговията редовно бакалавър 157
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.15 ИЦ2 (карта) Основи на финансите Предприемачество редовно бакалавър 153
годишна поправителна 11.6.2024 г. 9.00 З 3032 (карта) Корпоративни финанси Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 12.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология редовно бакалавър 150
годишна поправителна 12.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг редовно бакалавър 155
годишна поправителна 12.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия редовно бакалавър 150
годишна поправителна 12.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране редовно бакалавър 155
годишна поправителна 12.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Макроикономика редовно бакалавър 150
годишна поправителна 12.6.2024 г. 8.30 ИЦ2 (карта) Корпоративни финанси Икономика редовно бакалавър 150