Заместник-ректор
по международната дейност
Директор
Янко Чавдаров Христозов

Доц. д-р Янко Чавдаров Христозов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Понеделник 12:30 - 14:00 (онлайн)Сряда 12:30 - 14:00 (онлайн)

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Макроикономика бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Политическа икономия бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Икономика бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2007 (карта) Корпоративни финанси Икономическа социология и психология бакалаври редовно 150 15000
Л сряда 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Корпоративни финанси Маркетинг бакалаври редовно 155 15500
Л сряда 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Корпоративни финанси Стратегическо планиране бакалаври редовно 155 15500