Яна Георгиева Стоенчева

Доц. д-р Яна Георгиева Стоенчева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1095
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 11:00ч. - 13:00ч. и вторник от 14:00ч.- 16:00ч.

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стоенчев, Н, Хрисчева, Я.
Заглавие: Влияние на жилищната осигуреност върху равнището на раждаемостта в България в регионален аспект.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти & Бизнес, Том 6(3),
Страници от-до: 153-161
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Не

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стоенчева, Я.
Заглавие: Възможности за оценка на жилищните условия в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ
Страници от-до: 157-165
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ-Варна: Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Не

2022 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: Жилищните условия като елемент от качеството на живот на населението в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 4
Общ брой страници: 150
Страници от-до: 1-150
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка: не

2022 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: Жизненият стандарт като критерии за провеждането на успешна икономическа политика в България
Наименование на сборник: СЕДЕМНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИНОВАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ“
Страници от-до: Под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Под печат
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2021 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ДОСТЪПНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ В ГРАД ВАРНА
Издание (наименование,том/кн./бр.№): СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, том 36
Страници от-до: 147-154
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ-Варна: Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Не

2021 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: ТЕРИТОРИАЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА СЕКТОР НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ФАКТОРИТЕ, КОИТО МУ ВЛИЯЯТ
Наименование на сборник: Международна научно-практическа конференция „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“,
Страници от-до: 686-694
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство „Ценов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2021 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕНИДЖМЪНТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ“ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС", Том V (3) 2021
Страници от-до: 174-182
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2021 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Nikolay STOENCHEV, Yana HRISCHEVA
Заглавие: Prospects for development of “smart cities” in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Smart Cities and Regional Development (SCRD) Journal, Vol. 5 No. 1 (2021)
Страници от-до: 17-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Universul Academic Publishing House
Място на публикуване (град, държава): Bucharest, Romania
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Не

2020 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николай Стоенчев, Яна Хрисчева
Заглавие: НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти& бизнес, Том ІV (3) 2020
Страници от-до: 155-161
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Не

2020 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nikolay Stoenchev Konstantin Kolev, Nasko Iliev, and Yana Hrischeva
Заглавие: COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE RATE OF RETURN ON INVESTMENTS IN A FOREST PLANTATION AND OTHER REAL ESTATES IN BULGARIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Forestry Ideas, 2020, Vol. 26, No 2
Страници от-до: 289–301
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Forestry
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 25
Забележка: Не

2020 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: Влияние на eпидемиологичната обстановка през 2020 върху цените на жилищните имоти в град Варна
Наименование на сборник: СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция – ноември 2020 г., посветена на 15 години от създаването на специалност „Недвижими имоти и инвестиции“
Страници от-до: 97-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Не

2020 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: Привлекателност и достъпност на инвестицията в жилищни имоти в териториален аспект
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, 2020, том 2
Страници от-до: 279-300
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Не

2020 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: Възможности за трансфер на чуждестранен опит при обучението на студенти от специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти& бизнес
Страници от-до: 50-58
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Не

2019 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Yana Stoencheva
Заглавие: Ways for assessment of the potential for development of the so called “smart cities”
Наименование на сборник: „SMART CITIES”
Страници от-до: Под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Universul Academic Publishing House
Място на публикуване (град, държава): Bucharest, Romania
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Под печат

2019 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: Влияние на някои фактори върху равнището на наемните цени в град Варна
Наименование на сборник: СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция – ноември 2019
Страници от-до: 132-141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Не

2019 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: Някои аспекти при придобиването на жилище на първичния и вторичния пазар на недвижими имоти в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти& бизнес
Страници от-до: 108-113
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Не

2019 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : проект BG05M2OP001-2.009-0012
Наименование: Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения
Ръководител: проф. д-р Валентин Гоев
Колектив: проф. д-р Валентин Гоев, координатор на проекта: проф. д.ик.н. Станка Тонкова
Описание: Проектът е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" съфинансирана от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове
Начало (година): 2017
Начало (месец): 7
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка: Не

2019 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Яна Стоенчева
Заглавие: Маркетингови аспекти за повишаване възвръщаемостта на инвестициите в жилищни имоти
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 8
Общ брой страници: 228
Страници от-до: 1-228
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 15
Забележка: Не

2019 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Stoenchev, N., Hrischeva, Y.
Заглавие: INVESTMENT APPEAL OF RESIDENTIAL REAL ESTATE PROPERTY IN THE CITY OF SOFIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Диалог
Страници от-до: 1-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Не

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Hrischeva, Y., Stoenchev, N.
Заглавие: Methodology for conducting a market analysis and evaluation of a residential property subject to sale, using a comparative approach
Издание (наименование,том/кн./бр.№): The valuation journal
Страници от-до: 79-99
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): The National Association of Authorized Romanian Valuers
Място на публикуване (град, държава): Romania
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Не

2018 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Йовкова, Й., колектив
Заглавие: Недвижима собственост - икономика и управлние
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 261
Страници от-до: 86-99
Процент участие в съавторство: 50
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка: не

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Hrischeva, Y., Stoenchev, N.
Заглавие: Tendencies and Seasonality in the Change of the Prices of Residential Real Estates by Neighborhoods in the Capital of Bulgaria, Sofia
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, vaolme6, issue 1
Страници от-до: 152-164
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): RTU Press
Място на публикуване (град, държава): Latvia, Riga
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Не

2018 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стоенчева, Я., Стефанов, Д.,
Заглавие: Възможности за придобиване на жилищни недвижими имоти на територията на град Варна
Наименование на сборник: Строително предприемачество и недвижима собственост
Страници от-до: 201-212
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика, ИУ-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Не

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стоенчева,Я.
Заглавие: Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Диалог, 1/2018
Страници от-до: 55-68
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стоенчева, Я.
Заглавие: Маркетинг на недвижими имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Глава 5, т. 2 в: Йовкова, Й., Стаменова, В. и др., Недвижима собственост - икономика и управление
Страници от-до: стр. 105-121
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стоенчева, Я.
Заглавие: Някои възможности за оптимизиране на процеса на вземане на решение за покупка на жилищен недвижим имот
Наименование на сборник: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция "Строително преприемачество и недвижима собственост"
Страници от-до: стр. 225-233
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Стоенчева, Я.
Заглавие: Възможности за повишаване степента на използване на средствата за подслон в Южния централен район
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50 - годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, на тема: "Туризъм, Иновации, Стратегии"
Страници от-до: стр. 251-260
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ФЛАТ - Бургас
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стоенчева, Я.
Заглавие: "Предимства и недостатъци на професионалния домоуправител при експлоатация на жилищна недвижима собственост в България"
Наименование на сборник: Сборник с доклади от тринадесета международна научна конференция на младите учени
Страници от-до: 758-764
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВУЗФ "Св. Григорий Богослов"
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Стоенчева, Я.
Заглавие: Проучване степента на удовлетвореност от качеството на обучение на студентите от специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" в УНСС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Авангард прима
Страници от-до: стр. 55-63.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): катедра "Недвижима собственост"
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Stoencheva, Y.
Заглавие: Comparative аnalysis of return on investment in the Bulgarian real estate market
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economics alternatives, Issue 4
Страници от-до: pp. 634-650
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of national and world economy
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Яна Георгиева Стоенчева
Заглавие: Възвръщаемост от инвестициите в жилищни имоти в град Варна
Наименование на сборник: Строително предприемачество и недвижима собственост
Страници от-до: 212-223
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. "Наука и икономика", ИУ - Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Яна Георгиева Стоенчева
Заглавие: Възможности за повишаване фирмената конкурентоспособност на парк хотел Олимп, Велинград
Наименование на сборник: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Страници от-до: 179-186
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Акад. Изд. "Ценов" - Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Яна Георгиева Стоенчева
Заглавие: Възможности на сайтовете за недвижими имоти за постигане на по-добро информационно осигуряване на потребителите
Наименование на сборник: Бизнесът в ХХІ век, Тенденции и предизвикателства
Страници от-до: 340-451
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: ас. д-р Яна Георгиева Стоенчева
Заглавие: Проучване на характеристиките на пазара на жилищни недвижими имоти в София
Издание (наименование,том/кн./бр.№): под печат
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Лесотехнически университет
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: