Яна Георгиева Стоенчева

Доц. д-р Яна Георгиева Стоенчева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1095
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 11:00ч. - 13:00ч. и вторник от 14:00ч.- 16:00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 15.1.2024 г. 13.00 411К (карта) Териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 164
зимна редовна 15.1.2024 г. 16.00 411К (карта) Териториално устройство и недвижима собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. редовно магистър 28
зимна поправителна 23.1.2024 г. 9.00 409K (карта) Териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 164
зимна поправителна 24.1.2024 г. 16.00 З 3038 (карта) Териториално устройство и недвижима собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. редовно магистър 28