Яна Георгиева Стоенчева

Доц. д-р Яна Георгиева Стоенчева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1095
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 11:00ч. - 13:00ч. и вторник от 14:00ч.- 16:00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 10.30 409К (карта) Териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 16400
У вторник 10.45 - 12.15 409К (карта) Териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 1621
У вторник 10.45 - 12.15 409К (карта) Териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 1622
У вторник 12.30 - 14.00 Е 2111 (карта) Маркетинг на недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 1621
У вторник 12.30 - 14.00 Е 2111 (карта) Маркетинг на недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 1622
Онлайн занятие » Л 14.10.2023 г. - 15.10.2023 г. 9.00 - 17.30 409К (карта) Териториално устройство и недвижима собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Онлайн занятие » Л 28.10.2023 г. - 29.10.2023 г. 9.00 - 17.30 409К (карта) Териториално устройство и недвижима собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Онлайн занятие » Л 16.12.2023 г. - 17.12.2023 г. 9.00 - 17.30 409К (карта) Териториално устройство и недвижима собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800