Яна Георгиева Стоенчева

Доц. д-р Яна Георгиева Стоенчева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1095
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 11:00ч. - 13:00ч. и вторник от 14:00ч.- 16:00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 16.00 - 17.30 З 2065 (карта) Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 1621
У четвъртък 16.00 - 17.30 З 2065 (карта) Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 1622
Л четвъртък 14.15 - 15.45 А 5007 (карта) Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 16400
Л вторник 14.15 - 17.30 В 2009 (карта) Недвижима собственост Бизнес икономика бакалаври редовно 152 НЕДВ. СОБСТВ.
Л вторник 14.15 - 17.30 В 2009 (карта) Недвижима собственост Индустриален бизнес бакалаври редовно 152 НЕДВ. СОБСТВ.
Л вторник 14.15 - 17.30 В 2009 (карта) Недвижима собственост Бизнес логистика бакалаври редовно 156 НЕДВ. СОБСТВ.
Л вторник 14.15 - 17.30 В 2009 (карта) Недвижима собственост Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 156 НЕДВ. СОБСТВ.
Л петък 09.00 - 12.15 А 5004 (карта) Недвижима собственост Макроикономика бакалаври редовно 150 НЕДВ. СОБСТВ.1
Л петък 09.00 - 12.15 А 5004 (карта) Недвижима собственост Застраховане и социално дело бакалаври редовно 151 НЕДВ. СОБСТВ.1
Л петък 09.00 - 12.15 А 5004 (карта) Недвижима собственост Политическа икономия бакалаври редовно 150 НЕДВ. СОБСТВ.1
Л петък 09.00 - 12.15 А 5004 (карта) Недвижима собственост Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 151 НЕДВ. СОБСТВ.1
Л петък 09.00 - 12.15 А 5004 (карта) Недвижима собственост Икономика бакалаври редовно 150 НЕДВ. СОБСТВ.1
Л петък 09.00 - 12.15 А 5004 (карта) Недвижима собственост Икономическа социология и психология бакалаври редовно 150 НЕДВ. СОБСТВ.1
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2009 (карта) Недвижима собственост Екоикономика бакалаври редовно 154 НЕДВ. СОБСТВ.3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2009 (карта) Недвижима собственост Аграрен бизнес бакалаври редовно 154 НЕДВ. СОБСТВ.3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2009 (карта) Недвижима собственост Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 153 НЕДВ. СОБСТВ.3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2009 (карта) Недвижима собственост Предприемачество бакалаври редовно 153 НЕДВ. СОБСТВ.3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2009 (карта) Недвижима собственост Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 154 НЕДВ. СОБСТВ.3
Л понеделник 16.00 - 19.15 В 2007 (карта) Недвижима собственост Маркетинг бакалаври редовно 155 НЕДВ. СОБСТВ.4
Л понеделник 16.00 - 19.15 В 2007 (карта) Недвижима собственост Стратегическо планиране бакалаври редовно 155 НЕДВ. СОБСТВ.4