Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15,00 - 17,00 ч.; Вторник: 16,00 - 18,00 ч. (след предварителна уговорка).

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 3033 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 3033 Анализ "Разходи-Ползи" Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 18.30 - 21.00 2113 Оценка на въздействието Електронно управление - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 5007 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3006 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3006 Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. 9.00 - 15.45 3060 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » Л 23.2.2020 г. 9.00 - 11.30 3060 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 17.30 3032А Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800