Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 11.30 2015 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври редовно 109 10900
Л понеделник 11.30 - 14.00 2015 (карта) Публични финанси Финансов контрол бакалаври редовно 100 10000
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 2110 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2059 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 8.10.2022 г. 9.00 - 15.00 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 928 92800
m-learning курс Л 9.10.2022 г. 9.00 - 14.00 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 928 92800
Онлайн занятие » m-learning курс У 15.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 928 9211
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800