Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15,00 - 17,00 ч. (онлайн); Сряда: 15,00 - 17,00 ч. (присъствено).

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 08.55 - 11.25 - Публични финанси Финанси бакалаври редовно 103 10300
Онлайн занятие » Л понеделник 11.30 - 14.00 - Публични финанси Финансов контрол бакалаври редовно 105 10500
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2109 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2109 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3007 Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 23.10.2020 г. 17.45 - 21.00 Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 926 92600
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 926 92600
Онлайн занятие » У 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 926 9206
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800