Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Понеделник: 15,00 - 17,00 ч. в каб. 2026; Сряда: 15,00 - 17,00 ч. в каб. 2026 (след предварителна уговорка).

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 08.50 - 11.20 3048 Публични финанси Финанси бакалаври редовно 100 10000
Л понеделник 11.30 - 14.00 3048 Публични финанси Финансов контрол бакалаври редовно 102 10200
Л понеделник 17.45 - 21.00 3048 Анализ "Разходи-Ползи" Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л понеделник 17.45 - 21.00 3048 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л понеделник 17.45 - 21.00 3048 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л понеделник 17.45 - 21.00 3048 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 17.45 - 21.00 3067 Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 3037 Публични финанси Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 3037 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2093 Публични финанси Финанси - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3073 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 3073 Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800