Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник [от 1.10.2018 г. до 17.12.2018 г.] 17.45 - 21.00 3067 Публични финанси Публични финанси - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 17.45 - 21.00 2109 Публични финанси Финанси - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 3049 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 3049 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 3049 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 3049 Анализ разходи-ползи Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 4043 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 17.45 - 21.00 3062 Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 20.10.2018 г. - 21.10.2018 г. 9.00 - 15.00 4041 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 20.10.2018 г. - 21.10.2018 г. 9.00 - 15.00 4041 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 17.11.2018 г. - 18.11.2018 г. 9.00 - 15.00 2095 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800