Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 3033 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л понеделник 17.45 - 21.00 3033 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 18.30 - 21.00 3062 Оценка на въздействието Електронно управление - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда [от 13.2.2019 г. до 17.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 2112 Анализ "Разходи-Ползи" Публични финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 13.2.2019 г. до 17.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 2112 Анализ "Разходи-Ползи" Публични финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 8.5.2019 г. до 8.5.2019 г.] 17.45 - 21.00 2112 Анализ "Разходи-Ползи" Публични финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 8.5.2019 г. до 8.5.2019 г.] 17.45 - 21.00 2112 Анализ "Разходи-Ползи" Публични финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 17.45 - 21.00 3032 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 17.2.2019 г. 9.00 - 16.45 2092 Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 5007 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3073 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3073 Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 20.45 3073 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 20.45 3073 Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800