Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 2007 Прогнозиране и планиране Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 199 19900
Л понеделник 14.30 - 16.00 3061 Балансирана система от показатели Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л понеделник 09.00 - 10.30 3008 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Л понеделник 11.45 - 14.15 4005 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври редовно 176 17600