Декан
Бизнес факултет
Димитър Марчев Благоев

Доц. д-р Димитър Марчев Благоев

Служебен E-mail: blagoev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 512
Кабинет: 4034
Консултации: Сряда 15.00 – 16.30: комбинирано - присъствено в каб. 4045 и онлайн в MS Teams;
Научни интереси: управление на човешките ресурси, компетентности и компетентностен подход при обучението на персонала, енергийна ефективност, фирмени иновации и инвестиции, икономика на предприятието