Димитър Марчев Благоев

Доц. д-р Димитър Марчев Благоев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 512
Кабинет: 4034
Консултации: Летен семестър на учебната 2023/2024 година - вторник 13.00-14.00 и 15.45-17.45
Научни интереси: управление на човешките ресурси, компетентности и компетентностен подход при обучението на персонала, енергийна ефективност, фирмени иновации и инвестиции, икономика на предприятието