Димитър Марчев Благоев

Доц. д-р Димитър Марчев Благоев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 512
Кабинет: 4034
Консултации: зимен семестър на учебната 2023/2024 година - понеделник 16.45-17.45 и вторник 12.15-14.15

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 16.45 Е 2110 (карта) Фирмени инвестиции Икономика бакалаври редовно 160 16000
Л понеделник 17.45 - 21.00 Е 4044 (карта) Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л вторник 09.00 - 12.15 Е 4044 (карта) Управление на инвестициите Индустриален бизнес бакалаври редовно 162 16200
Л вторник 14.15 - 17.30 411К (карта) Инвестиционни проекти Бизнес икономика бакалаври редовно 162 16200
Л 4.11.2023 г. - 5.11.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 4045 (карта) Иновации и инвестиции в спорта Спортен бизнес (съвместна програма с НСА "Васил Левски") - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 11.11.2023 г. - 12.11.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 4045 (карта) Иновации и инвестиции в спорта Спортен бизнес (съвместна програма с НСА "Васил Левски") - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 18.11.2023 г. - 19.11.2032 г. 9.00 - 17.30 Е 4045 (карта) Иновации и инвестиции в спорта Спортен бизнес (съвместна програма с НСА "Васил Левски") - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 2.12.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Фирмени инвестиции Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
m-learning курс Л 3.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Фирмени инвестиции Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.12.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Фирмени инвестиции Икономика бакалаври дистанционно 915 91500
m-learning курс Л 17.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Фирмени инвестиции Икономика бакалаври дистанционно 915 91500