Димитър Марчев Благоев

Доц. д-р Димитър Марчев Благоев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 512
Кабинет: 4034
Консултации: Летен семестър на учебната 2023/2024 година - вторник 13.00-14.00 и 15.45-17.45

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 27.5.2024 г. 12.00 ТЦ (карта) Иновации в бизнеса Бизнес икономика редовно бакалавър 172
лятна редовна 27.5.2024 г. 12.00 ТЦ (карта) Иновации в бизнеса Индустриален бизнес редовно бакалавър 172
лятна редовна 27.5.2024 г. 16.00 Е 4044 (карта) Инвестиционен анализ Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
лятна редовна 27.5.2024 г. 17.00 Е 4044 (карта) Иновации и инвестиции в спорта Спортен бизнес (съвместна програма с НСА "Васил Левски") - 2 сем. редовно магистър 28
лятна поправителна 5.6.2024 г. 12.00 ТЦ (карта) Иновации в бизнеса Индустриален бизнес редовно бакалавър 172
лятна поправителна 5.6.2024 г. 12.00 ТЦ (карта) Иновации в бизнеса Бизнес икономика редовно бакалавър 172
лятна поправителна 5.6.2024 г. 16.00 Е 4044 (карта) Инвестиционен анализ Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
лятна поправителна 5.6.2024 г. 17.00 Е 4044 (карта) Иновации и инвестиции в спорта Спортен бизнес (съвместна програма с НСА "Васил Левски") - 2 сем. редовно магистър 28