Декан
Бизнес факултет
Димитър Марчев Благоев

Доц. д-р Димитър Марчев Благоев

Служебен E-mail: blagoev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 512
Кабинет: 4034
Консултации: Учебна 2022/2023, зимен семестър - Вторник 14.00-15.30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 11.30 - 14.00 3035 (карта) Фирмени инвестиции Икономика бакалаври редовно 140 14000
Л четвъртък 09.00 - 12.15 2019 (карта) Инвестиционни проекти Бизнес икономика бакалаври редовно 143 14300
Л четвъртък 12.30 - 15.45 2019 (карта) Управление на инвестициите Индустриален бизнес бакалаври редовно 143 14300
Л 24.9.2022 г. - 25.9.2022 г. 9.00 - 17.30 4042 (карта) Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 8.10.2022 г. - 9.10.2022 г. 9.00 - 17.30 4042 (карта) Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 29.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 9.00 - 17.30 4042 (карта) Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 5.11.2022 г. 9.00 - 15.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
m-learning курс Л 6.11.2022 г. 9.00 - 14.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 26.11.2022 г. 9.00 - 15.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика бакалаври дистанционно 913 91300
m-learning курс Л 27.11.2022 г. 9.00 - 14.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика бакалаври дистанционно 913 91300