Декан
Бизнес факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 4.6.2020 г. 8.00 - Иновации в бизнеса Индустриален бизнес редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » лятна редовна 4.6.2020 г. 8.00 - Иновации в бизнеса Бизнес икономика редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 9.00 - Иновации в бизнеса Индустриален бизнес редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 9.00 - Иновации в бизнеса Бизнес икономика редовно бакалавър 183