Декан
Бизнес факултет
Димитър Марчев Благоев

Доц. д-р Димитър Марчев Благоев

Служебен E-mail: blagoev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 512
Кабинет: 4034
Консултации: Вторник 13.00-14.30 MS Teams

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 27.5.2022 г. 16.00 4042 (карта) Инвестиционен анализ Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
лятна поправителна 3.6.2022 г. 16.00 4042 (карта) Инвестиционен анализ Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
годишна поправителна 14.6.2022 г. 9.00 ТЦ (карта) Инвестиционни проекти Бизнес икономика редовно бакалавър 193
годишна поправителна 14.6.2022 г. 9.00 ТЦ (карта) Управление на инвестициите Индустриален бизнес редовно бакалавър 193
годишна поправителна 14.6.2022 г. 9.00 ТЦ (карта) Фирмени инвестиции Икономика редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » годишна поправителна 16.6.2022 г. 16.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика дистанционно бакалавър 911
Онлайн изпит » годишна поправителна 19.6.2022 г. 16.30 (карта) Фирмени инвестиции Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 709
годишна поправителна 14.9.2022 г. 10.00 4042 (карта) Инвестиционен анализ Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
годишна поправителна 14.9.2022 г. 10.00 4042 (карта) Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28