Декан
Бизнес факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
17.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4005 Антикризисно управление Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
17.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4005 Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
17.1.2020 г. 19.45 - 20.45 БИБЛ. Инвестиционни проекти Бизнес икономика редовно бакалавър 173
17.1.2020 г. 19.45 - 20.45 БИБЛ. Управление на инвестициите Индустриален бизнес редовно бакалавър 173
17.1.2020 г. 19.45 - 20.45 ТЦ Фирмени инвестиции Икономика редовно бакалавър 170
17.1.2020 г. 19.45 - 20.45 ТЦ Фирмени инвестиции Икономика дистанционно бакалавър 907
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4044 Антикризисно управление Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4044 Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
1.2.2020 г. 12.00 - 13.00 401 Фирмени инвестиции Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 707
3.2.2020 г. 17.00 - 18.00 БИБЛ2 Фирмени инвестиции Икономика дистанционно бакалавър 907
4.2.2020 г. 9.45 - 10.45 БИБЛ2 Управление на инвестициите Индустриален бизнес редовно бакалавър 173
4.2.2020 г. 9.45 - 10.45 БИБЛ2 Инвестиционни проекти Бизнес икономика редовно бакалавър 173
4.2.2020 г. 9.45 - 10.45 БИБЛ2 Фирмени инвестиции Икономика редовно бакалавър 170
8.2.2020 г. 12.00 - 13.00 401 Фирмени инвестиции Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 707