Декан
Бизнес факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Антикризисно управление Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2021 г. 12.00 - 13.00 - Управление на инвестициите Индустриален бизнес редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2021 г. 13.30 - 14.30 - Инвестиционни проекти Бизнес икономика редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2021 г. 15.00 - 16.00 - Фирмени инвестиции Икономика редовно бакалавър 180
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Антикризисно управление Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » зимна редовна 24.1.2021 г. 11.00 - 12.00 - Фирмени инвестиции Икономика дистанционно бакалавър 909
Онлайн изпит » зимна редовна 24.1.2021 г. 9.00 - 10.00 - Фирмени инвестиции Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 708
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 16.45 - 17.45 - Инвестиционни проекти Бизнес икономика редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 16.45 - 17.45 - Управление на инвестициите Индустриален бизнес редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Фирмени инвестиции Икономика дистанционно бакалавър 909
Онлайн изпит » зимна поправителна 30.1.2021 г. 14.45 - 15.45 - Фирмени инвестиции Икономика редовно бакалавър 180
Онлайн изпит » зимна поправителна 7.2.2021 г. 9.00 - 11.00 - Фирмени инвестиции Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 708