Декан
Бизнес факултет
Димитър Марчев Благоев

Доц. д-р Димитър Марчев Благоев

Служебен E-mail: blagoev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 512
Кабинет: 4034
Консултации: Учебна 2022/2023, зимен семестър - Вторник 14.00-15.30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 19.1.2023 г. 16.00 4042 (карта) Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » зимна редовна 19.1.2023 г. 18.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика дистанционно бакалавър 913
зимна редовна 20.1.2023 г. 12.00 ТЦ (карта) Инвестиционни проекти Бизнес икономика редовно бакалавър 143
зимна редовна 20.1.2023 г. 12.00 ТЦ (карта) Управление на инвестициите Индустриален бизнес редовно бакалавър 143
зимна редовна 20.1.2023 г. 12.00 ТЦ (карта) Фирмени инвестиции Икономика редовно бакалавър 140
Онлайн изпит » зимна редовна 22.1.2023 г. 9.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 710
зимна поправителна 1.2.2023 г. 16.00 4042 (карта) Основи на бизнес анализа Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
зимна поправителна 2.2.2023 г. 13.15 ИЦ1 (карта) Инвестиционни проекти Бизнес икономика редовно бакалавър 143
зимна поправителна 2.2.2023 г. 13.15 ИЦ1 (карта) Фирмени инвестиции Икономика редовно бакалавър 140
зимна поправителна 2.2.2023 г. 13.15 ИЦ1 (карта) Управление на инвестициите Индустриален бизнес редовно бакалавър 143
Онлайн изпит » зимна поправителна 3.2.2023 г. 18.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика дистанционно бакалавър 913
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 (карта) Фирмени инвестиции Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 710