Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 17.30 2005 Икономическа социология Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 134 13400
Онлайн занятие » Л вторник 12.25 - 14.55 2093 Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология бакалаври редовно 408 40800
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 4046 Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология бакалаври редовно 408 40800
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 5009 Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800