Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 12.20 - 14.50 4043 Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л вторник 18.30 - 21.00 5006 Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 2005 Икономическа социология Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 135 13500