Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 13.00 - 16.15 1083 Приложна психология в съвременната организация Социология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3050 Въведение в психологията Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 П046 Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 17.30 3060 Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 17.30 3060 Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 17.30 3060 Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800