Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 3074 Икономическа социология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 121 12100
Л понеделник 17.45 - 21.00 2006 Икономическа социология Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 13300
Л вторник 18.30 - 21.00 3060 Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л сряда 10.45 - 14.00 3062 Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология бакалаври редовно 407 40700
Л сряда 14.15 - 16.45 3053 Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология бакалаври редовно 407 40700