Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 14.00 3034 (карта) Приложна психология в съвременната организация Социология бакалаври редовно 412 41200
Л вторник 14.15 - 17.30 3035 (карта) Въведение в психологията Икономическа социология и психология бакалаври редовно 411 41100
Л сряда 12.30 - 15.45 3034 (карта) Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология бакалаври редовно 411 41100
Л 24.9.2022 г. - 25.9.2022 г. 9.00 - 17.30 3060 (карта) Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 8.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2111 (карта) Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800