Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2019 (карта) Икономическа социология Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ИК.СОЦИОЛОГ6
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2019 (карта) Икономическа социология Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ИК.СОЦИОЛОГ6
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2019 (карта) Икономическа социология Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма) бакалаври редовно 138 ИК.СОЦИОЛОГ6
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2019 (карта) Икономическа социология Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ИК.СОЦИОЛОГ6
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2019 (карта) Икономическа социология Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ИК.СОЦИОЛОГ6
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2019 (карта) Икономическа социология Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ИК.СОЦИОЛОГ6
Л сряда 14.15 - 17.30 В 2019 (карта) Икономическа социология Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ИК.СОЦИОЛОГ6
Л четвъртък 11.35 - 14.05 Е 4043 (карта) Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология бакалаври редовно 412 41200
Л четвъртък 14.15 - 17.30 Е 4043 (карта) Модерни социологически теории Социология бакалаври редовно 400 40000
Л 3.2.2024 г. - 4.2.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2111 (карта) Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 10.2.2024 г. - 11.2.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2111 (карта) Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 17.2.2024 г. - 18.2.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2111 (карта) Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800