Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 23.5.2024 г. 12.00 З 3034 (карта) Модерни социологически теории Социология редовно бакалавър 400
лятна редовна 23.5.2024 г. 14.00 З 3034 (карта) Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология редовно бакалавър 412
лятна редовна 23.5.2024 г. 16.00 Е 2111 (карта) Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 29.5.2024 г. 13.00 В 2007 (карта) Икономическа социология Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 29.5.2024 г. 13.00 В 2007 (карта) Икономическа социология Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 29.5.2024 г. 13.00 В 2007 (карта) Икономическа социология Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 29.5.2024 г. 13.00 В 2007 (карта) Икономическа социология Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 29.5.2024 г. 13.00 В 2007 (карта) Икономическа социология Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 29.5.2024 г. 13.00 В 2007 (карта) Икономическа социология Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 3.6.2024 г. 14.00 Е 2100 (карта) Модерни социологически теории Социология редовно бакалавър 400
лятна поправителна 3.6.2024 г. 14.00 Е 2100 (карта) Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология редовно бакалавър 412
лятна поправителна 3.6.2024 г. 16.00 Е 2100 (карта) Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 4.6.2024 г. 13.00 А 3009 (карта) Икономическа социология Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 4.6.2024 г. 13.00 А 3009 (карта) Икономическа социология Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 4.6.2024 г. 13.00 А 3009 (карта) Икономическа социология Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 4.6.2024 г. 13.00 А 3009 (карта) Икономическа социология Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 4.6.2024 г. 13.00 А 3009 (карта) Икономическа социология Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 4.6.2024 г. 13.00 А 3009 (карта) Икономическа социология Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 138