Научни интереси: социология на семейството, социална психология, организационно поведение, социална политика и социални услуги, социална работа, управление на човешките ресурси, управление на публичната администрация, управление на образованието