Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2020 г. 14.00 - 16.00 5006 Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология редовно бакалавър 408
1.6.2020 г. 16.00 - 18.00 5006 Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
2.6.2020 г. 14.00 - 16.00 2093 Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология редовно бакалавър 408
2.6.2020 г. 19.00 - 20.00 ТЦ Икономическа социология Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134