Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 18.1.2023 г. 12.00 3049 (карта) Приложна психология в съвременната организация Социология редовно бакалавър 412
зимна редовна 18.1.2023 г. 16.00 2111 (карта) Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 27.1.2023 г. 11.00 3048 (карта) Въведение в психологията Икономическа социология и психология редовно бакалавър 411
зимна редовна 27.1.2023 г. 13.00 3048 (карта) Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология редовно бакалавър 411
зимна поправителна 31.1.2023 г. 12.00 2059 (карта) Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология редовно бакалавър 411
зимна поправителна 1.2.2023 г. 11.00 2060 (карта) Въведение в психологията Икономическа социология и психология редовно бакалавър 411
зимна поправителна 1.2.2023 г. 13.00 2060 (карта) Приложна психология в съвременната организация Социология редовно бакалавър 412
зимна поправителна 2.2.2023 г. 16.00 2111 (карта) Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18