Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 27.5.2022 г. 14.00 2005 (карта) Икономическа социология Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 27.5.2022 г. 14.00 2005 (карта) Икономическа социология Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
лятна редовна 27.5.2022 г. 14.00 2005 (карта) Икономическа социология Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 27.5.2022 г. 14.00 2005 (карта) Икономическа социология Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 27.5.2022 г. 14.00 2005 (карта) Икономическа социология Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 27.5.2022 г. 14.00 2005 (карта) Икономическа социология Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 27.5.2022 г. 17.00 3061 (карта) Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 31.5.2022 г. 14.00 3048 (карта) Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология редовно бакалавър 410
лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 2111 (карта) Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 8.6.2022 г. 11.00 3034 (карта) Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология редовно бакалавър 410
лятна поправителна 9.6.2022 г. 13.00 5004 (карта) Икономическа социология Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна поправителна 9.6.2022 г. 13.00 5004 (карта) Икономическа социология Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна поправителна 9.6.2022 г. 13.00 5004 (карта) Икономическа социология Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
лятна поправителна 9.6.2022 г. 13.00 5004 (карта) Икономическа социология Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
условна сесия 9.6.2022 г. 13.00 5004 (карта) Икономическа социология Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър
лятна поправителна 9.6.2022 г. 13.00 5004 (карта) Икономическа социология Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна поправителна 9.6.2022 г. 13.00 5004 (карта) Икономическа социология Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 15.6.2022 г. 12.00 2093 (карта) Въведение в психологията Икономическа социология и психология редовно бакалавър 410
годишна поправителна 15.6.2022 г. 15.00 2093 (карта) Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология редовно бакалавър 410
годишна поправителна 15.6.2022 г. 15.00 2093 (карта) Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология редовно бакалавър 410
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 3033 (карта) Приложна психология в съвременната организация Социология редовно бакалавър 411
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 2111 (карта) Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 14.9.2022 г. 14.00 2111 (карта) Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 14.9.2022 г. 15.00 2019 (карта) Икономическа социология Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 14.9.2022 г. 15.00 2019 (карта) Икономическа социология Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 14.9.2022 г. 15.00 2019 (карта) Икономическа социология Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 14.9.2022 г. 15.00 2019 (карта) Икономическа социология Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
годишна поправителна 14.9.2022 г. 15.00 2019 (карта) Икономическа социология Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 14.9.2022 г. 15.00 2019 (карта) Икономическа социология Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136