Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 13.00 - 16.00 - Приложна психология в съвременната организация Социология редовно бакалавър 410
Онлайн изпит » зимна редовна 11.1.2021 г. 13.00 - 16.00 - Въведение в психологията Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » зимна редовна 11.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 22.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Психология на бизнеса Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 12.00 - 14.00 - Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Приложна психология в съвременната организация Социология редовно бакалавър 410
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 14.00 - 16.00 - Въведение в психологията Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409