Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 19.5.2021 г. 16.00 - 18.00 5007 Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 31.5.2021 г. 14.00 - 16.00 2093 Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 18.00 2093 Психологическа промяна: съвременни теории Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 1.6.2021 г. 15.00 - 17.00 2009 Икономическа социология Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
лятна поправителна 9.6.2021 г. 10.00 - 12.00 2059 Междугрупови отношения и социално убеждаване Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
лятна поправителна 12.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Икономическа социология Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135