Заемани академични позиции и членство в научни организации

 • Член на ФС на Общоикономически факултет на УНСС (2010
 • Член на УС на Българската секция на Еuroscience (2009-)
 • Член на Дружество на психолозите в България (2005-)
 • Член на Контролния съвет на Българската асоциация по социология (2000-);
 • Член на European Association of Experimental Social Psychology (1987-);
 • Член на International Association of Cross-Cultural Psychology (1990-).
 • Председател на редколегията на Годишник на ВСУ (1997-2000);
 • Професор по икономическа социология, УНСС (2008-);
 • Професор по социална психология, ВСУ (1994-2000);
 • Декан на Факултет “Социално дело” ВСУ(1994-2000);
 • Зам.Ректор, ВСУ (1997-1998; 1999-2000);
 • Зам.председател на Асоциацията на преподавателите по социална работа (1997-2000);
 • Старши научен сътрудник, Институт по социология, БАН (1992-);
 • Зав.секция “Социология на политиката”, Институт по социология, БАН (1993-6);
 • Member of International Doctorate Board of Faculty of Social and Behavioral Sciences at Tilburg University, The Netherlands (Член на научния съвет за присъждане на докторски степени към Тилбургски университет -University of Tilburg, The Netherlands).