Специализации

UNESCO – шест месеца по проблеми на семейното планиране и изследване на семейството, 1987;

PIET – едномесечна в Boston University, Boston College, Simmons College по проблеми на преподаването на социална работа във висши училища, 1995;

FULBRIGHT Fellow – петмесечна в Salem State College като изследовател на програми за практика в академичната специалност „социална работа“, 1998;

MASON Fellow – двусеместриална по публична политика и мениджмънт в KSG/ Harvard University, 2000

MC/MPA Scholarship за магистърска програма по публична администрация в John F. Kennedy School of Government at Harvard University, 2001.