Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Бизнес факултет
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"
Научни интереси: брандинг; потребителско поведение; изучаване пазара на недвижими имоти; управление на недвижими имоти; фасилити мениджмънт; бизнес информационни системи (CRM системи, системи за фасилити мениджмънт и сградна автоматизация)