Георги Шинков Забунов

Проф. д-р Георги Шинков Забунов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1095
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 10:00ч. - 12:00ч. и 13:00ч. - 15.00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 12.15 А 4007 (карта) Маркетинг на недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 164 16400
Л понеделник 12.30 - 14.00 408К (карта) Бизнес мениджмънт Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 173 17300
Л понеделник 12.30 - 14.00 408К (карта) Бизнес мениджмънт Предприемачество бакалаври редовно 173 17300
Л понеделник 14.15 - 15.45 408К (карта) Управление на бизнес процеси Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 173 17300
Л понеделник 14.15 - 15.45 408К (карта) Управление на бизнес процеси Предприемачество бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 14.15 - 17.30 А 5008 (карта) Бизнес мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 174 17400
Л вторник 14.15 - 17.30 А 5008 (карта) Бизнес мениджмънт Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 174 17400
Л сряда 12.30 - 14.00 408К (карта) Научна етика Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 18300